Nyt fra DLO - Kriterier for nødpasning

Fredag d. 13. marts 2020

DLOs medlemmer har i dag fået mail med anbefalinger, vejledning til ledelseshåndtering, skabelon til informationskrev til forældre mv.

 

På nuværende tidspunkt anbefaler DLO følgende i forhold til kriterier for adgang til nødpasning;

 

- børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

 

- børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

 

- Børn der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forhold i barnets eller den unges hjem, begrunder et nødpasningstilbud.

 

Forældre bør kraftigt opfordres til at holde deres børn hjemme hvis overhovedet muligt. Det vil altid være lederen, der har sidste ord i tvister om, hvorvidt nødpasning kan tilbydes det konkrete barn.

 

Se her : Vejledning til Ledere om corona