Nyt fra DLO

21. september 2023

Indstil din kollega til menneskerettighedspris
DLO og daginstitutionerne værner om børns rettigheder


15. september 2023

Dialogredskabet PUX
I samarbejder med private daginstitutioner har NFA udviklet et dialogredskab der sætter fokus på trivsel og mental sundhed


8. september 2023

Pressemeddelelse: DLO advarer mod at spare på populære børnehaver
I de aktuelle budgetforhandlinger overvejer nogle kommuner at skære på selvejende dagtilbuds administrationstilskud. Det går ud over børnene.


7. juni 2023

DLO tilfreds med at forbud mod private børnehaver skrottes
Forbud mod privatejede daginstitutioner er unødvendigt


7. juni 2023

Stil samme krav om normeringer i alle typer daginstitutioner
Normeringer bør ikke opgøres anderledes i private vuggestuer og børnehaver


11. maj 2023

Pressemeddelelse: DLO: Tag ansvar for de små børns trivsel
DLO opfordrer politikerne til at handle på ny undersøgelse af danske dagtilbud


9. maj 2023

Pressemeddelelse: DLO afviser anbefaling om obligatorisk sprogtest i børnehaven
DLO mener, at pædagogerne kan vurdere, hvilke børn der bør sprogtestes


9. marts 2023

Ny undersøgelse: Besparelser rammer børnene
Pressemeddelelse: Ny undersøgelse fra DLO viser at besparelser på daginstitutionsbudgettet rammer børnene direkte


14. februar 2023

Refusion for køb af børneteater og scenekunst
DLO gør opmærksom på at det bliver lettere at søge om refusion til teaterbilleter


27. januar 2023

DLOs kursuskatalog er klar
DLOs medlemmer kan få faglige og politiske webinarer samt adgang til e-kurser for bestyrelsesmedlemmer, og kurser på egen institution


16. januar 2023

Inflationshjælp når ikke ud til alle børnehaver
OPS-Indsigt beskriver, hvordan tilskuddene til kommunerne ikke når ud i alle dele af samfundet. DLO bekræfter at hjælpen ikke når ud til børnehaver


16. december 2022

Tillykke til den nye Børne- og undervisningsminister.
I DLO glæder vi os til at samarbejde med den nye minister for børn og unge og er glade for, at børneområdet har fået en minister, der har ry for at lytte og turde tænke nyt.


12. december 2022

Husk børnene i Regeringsgrundlaget
DLO har 4 konkrete ønsker til nyt regeringsgrundlag


8. november 2022

DLOs Årsberetning 2021-22
Læs årsberetningen


7. november 2022

Landsmøde 2022: Tak for deltagelse
Tak for deltagelse!


14. oktober 2022

Et mangfoldigt dagtilbudsudbud bidrager positivt til samfundet
DLO ønsker ordentlige driftsvilkår for både private daginstitutioner og private pasningsordninger.


11. oktober 2022

Frit valg
Frit valg på velfærdsområdet bør også sikre private ildsjæle-daginstitutionerne