Nyt fra DLO

15. november 2021

Konferencer januar 2022
DLO kan igen byde velkommen til de årlige konferencer for henholdsvis selvejende og private medlemmer.


29. oktober 2021

DLO fylder 95 år
Den 29. oktober er det 95 år siden, at DLO blev stiftet.


12. oktober 2021

DLO kritiserer stækkelsen af de små ikke-offentlige daginstitutioner
Regeringens delaftale om nye rammer for de private daginstitutioner punkterer gejsten hos de mange kvindelige iværksættere der driver egen daginstitution under offentlige regler, og gør det svært at oprette nye ikke-offentlige daginstitutioner


24. september 2021

DLO søger studentermedhjælp
Der er løbende ansøgningsfrist, og vi kalder til samtale løbende. Søg dog inden 24. oktober 2021


30. august 2021

Aftalen om minimumsnormeringer skaber social og geografisk uretfærdighed
Aftalen om minimumsnormeringer er skruet sammen på en måde, der risikerer at hive tæppet væk under private dagtilbud og selvejende dagtilbud uden en kommunal driftsoverenskomst.


15. juni 2021

Overstyring af de private dagtilbud har konsekvenser for mange
Thinne Nielsen skriver i Altinget om de uhensigtsmæssige konsekvenser af at begrænse private dagtilbud.


1. juni 2021

Orientering om DLOs sekretariat.
Nyt om DLOs bemanding og rådighedstider


18. maj 2021

Stop for profit på dagtilbudsområdet har mange tabere
Børnefamilier, lokalsamfund og kommuner rundt om i hele landet bliver tabere, når det private initiativ begrænses.


22. april 2021

DLO melder sig ind i Landdistrikternes Fællesråd
DLO melder sig ind i Landdistrikternes Fællesråd for at bidrage til arbejdet med at styrke rammerne for det gode familieliv i hele Danmark.


29. marts 2021

Corona. Nye retningslinjer med virkning fra 6. april 2021
Der er udarbejdet justerede retningslinjer for dagtilbudsområdet ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19.


21. januar 2021

Kronik om forbud mod privatejede daginstitutioner
Formand Peter Grevsen har været med til at skrive en kronik om, hvordan forbuddet mod privatejede daginstitutioner påvirker nærhed og tryghed.


16. december 2020

Institutioner må selv bestemme over indkøb i Aabenraa
De selvejende daginstitutioner i Aabenraa lykkes med retten til det selvstændige valg af indkøbsmuligheder


14. december 2020

Drifts- og ejerformer for daginstitutioner i Danmark
Ifm. diskussionen af fremtiden for private daginstitutioner er der forvirring om de måder, man i Danmark kan drive daginstitutioner på. Derfor har vi lavet en oversigt.


10. december 2020

Hvorfor vil regeringen forbyde folk som mig at passe børn?
Julie Lykke Haugaard er leder af en privat daginstitution. Hun skriver i dette indlæg om udfordringerne ved de nye regler for privatejede daginstitutioner


8. december 2020

Pressemeddelelse fra DLO om aftalen om minimumsnormeringer
Den politiske aftale om fremtidens dagtilbudsområde vækker glæde og bekymring på samme tid.


8. december 2020

Aftale om minimumsnormeringer
Minimumsnormeringer kommer fremover alle børn i alle typer af daginstitutioner til gode. Men det betyder samtidig en begrænsning i muligheden for at drive privat daginstitution.