Om DLO

Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) er interesseorganisation for bestyrelser og forældrebestyrelser i ca. 800 institutioner, primært selvejende, men også private og kommunale.

 

Konsulenthjælp og rådgivning

Bestyrelser og ledere kan hente hjælp hos DLO, når de eksempelvis skal forhandle driftsoverenskomst med kommunen, ansætte personale, tjekke legepladssikkerheden eller udvikle og styrke pædagogikken.

 

Politisk arbejde

Som organisation varetager vi de selvejende og private daginstitutioners interesser på Christiansborg og DLO er høringspart, når lovforslag på daginstitutionsområdet skal behandles. Se eksempler på vores politiske arbejde her.

Inspiration og viden

DLOs medlemsblad Børns Hverdag udkommer fem gange om året. Bladet tilbyder inspiration og viden og kan bl.a. bruges som afsæt for bestyrelsesarbejdet, pædagogiske diskussioner og vidensdeling.

 

Kurser og konferencer
DLO arrangerer kurser og konferencer om aktuelle emner, der vedrører børn, pædagogik og daginstitutioner. Medlemmer kan deltage i disse arrangementer til en favorabel pris.

 

Håndbøger og mødestatistikker
Vi driver også forlagsvirksomhed, hvor medlemmer, privatpersoner og kommuner kan købe mødestatistikker, kartotekskort, håndbøger mv.
Se vareoversigten her.

 

Du kan se en nærmere præsentation af DLO her og vil du holdes løbende opdateret om, hvad DLO laver, og hvad der optager os, så følg os på vores Facebook-side og tilmeld dig vores nyhedsbrev.