Rådgivning og hjælp

DLO yder rådgivning til institutionsledere og bestyrelsesmedlemmer om at drive daginstitution.

 

DLO rådgiver om dagtilbudsloven, håndtering af personalesager og samarbejdet med kommunen.

 

DLOs sparring kan lette institutionen og bestyrelsen for mange bekymringer og udgifter til erstatning, bod og godtgørelser.

 

Medlemmer af DLO får gratis konsulentbistand og bistand i alle sager. Dog beregnes et mindre gebyr på kr. 1.000 i afskedigelsessager.


Rådgivningen foregår ofte telefonisk eller via mail eller brev. I særlige og komplicerede situationer kan vi deltage i et møde med institutionen.

 

DLO tilbyder institutionsledere gratis ledersparring og coaching, samt coaching af medarbejdere. Læs mere om dette tilbud her.

 

Læs om, hvad medlemmer får ud af DLO.

 

Eksempler på sager vi løbende hjælper med:

  • Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere
  • Starthjælp til nye selvejende institutioner, puljeordninger og privatinstitutioner
  • Aflønnings-, ansættelses- og afskedigelsessager. (Download DLOs notat om ferieafholdelse for deltidsansatte m.m.) 
  • Samarbejdssager
  • Vedtægter og driftsoverenskomster
  • Forretningsordener
  • Struktur- og organisationsændringer
  • Forhandlinger med kommuner og/el. fagforeninger
  • Informationsformidling
  • Driftsspørgsmål i øvrigt

 

Prisoversigt DLOs konsulentydelse, kurser, foredrag etc.