Rådgivning og hjælp

DLO yder rådgivning til institutionsledere og bestyrelsesmedlemmer om at drive daginstitution.

 

DLO rådgiver om dagtilbudsloven, håndtering af personalesager og samarbejdet med kommunen.

 

DLOs sparring kan lette institutionen og bestyrelsen for mange bekymringer og udgifter til erstatning, bod og godtgørelser.

 

Medlemmer af DLO får gratis konsulentbistand og bistand i alle sager. Opsigelsessager og lignende tungere juridiske sager, der varetages af eller superviseres tæt af DLOs jurister, koster dog et gebyr på 995 kr. pr. time.


Rådgivningen foregår ofte telefonisk eller via mail eller brev. I særlige og komplicerede situationer kan vi deltage i et møde med institutionen.

 

Kontakt os

Se træffetider og telefonnumre.

 

Eksempler på sager vi løbende hjælper med:

  • Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere
  • Starthjælp til nye selvejende institutioner og privatinstitutioner
  • Aflønnings-, ansættelses- og afskedigelsessager
  • Samarbejdssager
  • Vedtægter og driftsoverenskomster
  • Forretningsordener
  • Struktur- og organisationsændringer
  • Forhandlinger med kommuner/fagforeninger

 

Se DLOs prisoversigt for konsulentydelser, kurser, foredrag mv.

 

 

Læs om, hvad medlemmer får ud af DLO.