Medlemsskaber og priser

Selvejende institutioner, privatinstitutioner og puljeordninger, der selv administrerer (og ikke er medlem af en anden paraply-organisation): årligt kr. 59 pr. barn + et grundbeløb på kr. 1195 inkl. moms. Betalingen pr. barn dækker rådgivning, service og politisk interessevaretagelse. Grundbeløbet dækker institutionsabonnement på bladet Børns Hverdag i 8 eksemplarer, så bladet kan uddeles til hele bestyrelsen.  


Kommunale daginstitutioner og selvejende/private institution, der er medlem af en DLO's medlemsorganisationer: årligt kr. 35  pr. barn pr. år + et grundbeløb på kr. 1195 inkl. moms. Betalingen pr. barn dækker rådgivning, service og politisk interessevaretagelse. Grundbeløbet dækker institutionsabonnement på bladet Børns Hverdag i 8 eksemplarer, så bladet kan uddeles til hele bestyrelsen. 
Store institutioner i begge grupper kan få rabat på deres kontingent.

 

Opstartsmedlemskab

Er I ved at etablere en privat daginstitution og ønsker rådgivning fra DLO, kan I melde den fremtidige institution ind i DLO for kr. 1254 (svarende til ét barn samt grundbeløbet på kr. 1195 inkl. moms). Opstartsmedlemskabet giver adgang til telefonisk og skriftlig rådgivning om regler for godkendelse, overordnet sparring i ansøgningsprocessen og svar på spørgsmål. Derudover modtager I bladet Børns Hverdag 5 gange årligt. Når institutionen er etableret, overgår I til et institutionsmedlemskab.


Enkeltpersoner med særlig interesse for området: årligt kr. 385. Enkeltmedlemmer får bladet Børns Hverdag samt muligheden for at deltage i det organisatoriske arbejde i DLO.


Priserne er senest ændret pr. 1/1-2021. Få hjælp til at udregne prisen her.

 

Hvordan bliver man medlem? 
Du kan ringe til DLO på tlf. 70275520, skrive til  for at få mere information eller gå til vores indmeldelsesside.


Velkommen som medlem af DLO!