Medlemskaber og priser

Selvejende institutioner, privatinstitutioner og puljeordninger, der selv administrerer (og ikke er medlem af en anden paraply-organisation):

  • årligt kr. 59 pr. barn + et grundbeløb på kr. 1.500 inkl. moms.

Betalingen pr. barn dækker rådgivning, service og politisk interessevaretagelse. Grundbeløbet dækker institutionsabonnement på bladet Børns Hverdag i 8 eksemplarer, så bladet kan uddeles til hele bestyrelsen.  


Kommunale daginstitutioner og selvejende/private institution, der er medlem af en DLO's medlemsorganisationer:

  • årligt kr. 35 pr. barn + et grundbeløb på kr. 1.500 inkl. moms. 

Betalingen pr. barn dækker rådgivning, service og politisk interessevaretagelse. Grundbeløbet dækker institutionsabonnement på bladet Børns Hverdag i 8 eksemplarer, så bladet kan uddeles til hele bestyrelsen. 


Store institutioner i begge grupper kan få rabat på deres kontingent.

 

Opstartsmedlemskab

Er I ved at etablere en privat daginstitution og ønsker rådgivning fra DLO, kan I melde den fremtidige institution ind i DLO for:

  • kr. 1.559 (svarende til ét barn samt grundbeløbet på kr. 1.500 inkl. moms).

Opstartsmedlemskabet giver adgang til telefonisk og skriftlig rådgivning om regler for godkendelse, overordnet sparring i ansøgningsprocessen og svar på spørgsmål. Derudover modtager I bladet Børns Hverdag 5 gange årligt. Når institutionen er etableret, overgår I til et institutionsmedlemskab.


Enkeltpersoner med særlig interesse for området:

  • årligt kr. 490.

Enkeltmedlemmer modtager bladet Børns Hverdag samt muligheden for at deltage i det organisatoriske arbejde i DLO.


Priserne er gældende fra 1/1-2023. 

Få hjælp til at beregne prisen her.

 

Hvordan bliver man medlem? 
Du kan ringe til DLO på tlf. 70275520, skrive til  for at få mere information eller gå til vores indmeldelsesside.