Politisk indflydelse

DLO arbejder for at daginstitutionerne får mere selvbestemmelse og varetager de selvejende og private daginstitutioners (herunder også puljeordningernes) interesser på Christiansborg. DLO er høringspart, når lovforslag på daginstitutionsområdet skal behandles og sidder i Børne- og Socialministerens 'Kvalitetsforum', hvor de væsentligste interessenter hvert kvartal drøfter fremdriften i nye tiltag på børneområdet.

 

DLO er medlem af Selveje Danmark, repræsenteret i Evalueringsinstituttets repræsentantskab og partner i Tænketanken DEA.

 

I menuen til venstre kan du se eksempler på sager, DLO har været involveret i.

 

Læs fx om: