Partnerskaber og netværk

 

rfbl logo sspng

Rådet for Børns Læring

DLO har med den nye Folkeskolelov (efteråret 2013) fået sæde i Rådet for børns læring. 

Pædagog, cand.pæd.pæd.psyk., Sanni Maria P. Korsgaard, repræsenterer DLO i Rådet for Børns Læring.

 

Læs mere Om Rådet for Børns Læring (pdf - 77 kb) eller på Rådet for Børns Lærings egen hjemmeside: www.børns-læring.dk

 


Udviklingsprogrammet "Fremtidens Dagtilbud"

Undervisningsministeriet har primo 2014 afsat 25 millioner kr. til udviklingsprogrammet "Fremtidens Dagtilbud".

 

DLO sidder med i programmets styregruppe, hvor DLOs formand repræsenterer DLO. Læs mere om projektet her:

 


lillelogotilkonfbf

Børnesagens Fællesråd DLOs repræsentanter i Børnesagens Fællesråd er DLOs Landsformand og Jørgen Galsgaard, DLOs Region Syd


eva

EVA - Danmarks evalueringsinstitut
Som repræsentant for hele det selvejende og private daginstitutionsområde har EVA - efter indstilling fra DLO - i 2011 udpeget DLOs sekretariatschef Tanja Krabbe som medlem af EVAs repræsentantskab.


topbannersamarbejdefortrivselkun

Samarbejdet for børns trivsel i dagtilbud:

 

En kendt talemåde siger, at ”alle vil deres børn det bedste”. I det nationale samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud vil vi alle landets børn det bedste.

 

Samarbejdet har til formål at samle gode kræfter og synliggøre det store ansvar, vi alle på hver vores måde bærer for børnenes trivsel og velbefindende. Sammen gør stærk, så derfor har parterne i fællesskab udarbejdet en erklæring, som indeholder beskrivelser om, hvad de deltagende parter forpligter sig til at arbejde for.

 

DLOs repræsentant i Samarbejdet for børns trivsel i dagtilbud er

Mette Frabricius, konsulent i DLO.

 

Læs mere om samarbejdet  hér (doc - 26 kb)


SELVEJE DANMARK 

 

DLO er fra 2017 med i Selveje Danmark. Du kan læse mere om brancheorganisationen for selvejende organisationer under Dansk Erhverv her: www.selveje.dk

 

Kontaktperson for DLOs engagement i selveje.dk er sekretariatschef Tanja Krabbe 


DEA

 

Fra 2017 er DLO partner i tænketanken DEA. DEA har de kommende år sat sig for at sætte særligt fokus på børneområdet. Læs mere om DEA her:

https://dea.nu/

 

Kontaktperson for DLOs engagement i DEA er sekretariatschef Tanja Krabbe.