Bedre forhold for selvejende og private daginstitutioner

Giv plads til de civile kræfter

 

Vejen til at udvikle velfærdsstaten er nødt til at tænke de private og selvejende institutioner som en del af løsningen. Men det kan kun ske ved at give rimelige og gennemskuelige vilkår lyder det i et nyt idekatalog fra Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO.

 

I anledning af at regeringen og dermed også og børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye nu har siddet 1 år på magten, lancerer Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO et idekatalog til, hvordan de civile kræfter kan bidrage til velfærdsstaten. Udspillet gælder daginstitutionsområdet.

 

Danske børn tilbringer mange af deres vågne timer i en daginstitution, hvor de udvikler sig og indgår i fællesskaber, som er afgørende fr deres trivsel. I daginstitutioner med stærkt lokalt ejerskab er inddragelsen af forældrene og civilsamfundet med til at skabe sammenhæng i barnets liv. Både det stærke forældreengagement og høj arbejdsglæde hos personalet er kendetegnende for selvejende og private daginstitutioner.

 

Et stærkt lokalt ejerskab giver samtidig rum til, at forskellige pædagogiske kulturer og traditioner kan udvikles. Et lokalt forankret forældreengagement, der tager ansvar og ejerskab, er garant for, at udvikling af pædagogiske kulturer og traditioner sikres en folkelig, ikke-bureaukratisk bredde. Den pædagogiske mangfoldighed, der udspringer af daginstitutioner med stærkt lokalt ejerskab, bidrager til en dynamisk samfundsudvikling.

 

Sekretariatschef for DLO Tanja Krabbe udtaler:
Vi rækker ud med idekataloget, fordi vi mener, at der politisk er behov for at udvikle velfærdsstaten og lade flere civile kræfter træde til i udviklingen og driften af velfærdsinstitutioner. Det kræver, at de selvejende og private daginstitutionerne får ordentlige driftsvilkår, så endnu flere daginstitutioner med lokalt ejerskab kan etableres, og de eksisterende kan fortsætte og udvikles.”

 

Læs mere om forslagene her