Børns Hverdag

Børns Hverdag 05 2021

Børns Hverdag er et digitalt magasin om daginstitutionslivet og ikke mindst vilkårene for daginstitutionerne. I magasinet kan du læse om politiske tiltag der vedrører daginstitutionerne og om DLOs arbejde for bedre daginstitutioner. Herudover kan du læse om pædagogik, ledelse og samarbejdet mellem hjem og institution.

 

Børns Hverdag udkommer 6 gange årligt til DLOs medlemmer og andre abonnenter. En gang årligt modtager medlemsinstitutioner og abonneneter også en trykt udgave med årets vigtigste artikler. 

 

Artiklerne i Børns Hverdag bruges som afsæt for bestyrelsesarbejde, studier, inspiration, viden og debat. Magasinet bliver læst af forældre, pædagoger, pædagogiske konsulenter, seminarielærere, politiske beslutningstagere og andre interesserede i børnepolitik.

Børns Hverdag er medlem af Danske Specialmedier, udgives af DLO og sættes op af Jørn Thomsen/Elbo i Kolding.