Kurser og aktiviteter

DLO afholder løbende kurser, temadage, foredragsaftener og konferencer for daginstitutioner.

 

Aktuelle kurser finder du i kursuskalenderen, herunder er en oversigt:

Kursuskalender

 

 

 

KURSUSKATALOG 2024

Download kursuskataloget for 2024  (pdf-fil)

 

 

 

DLOs Privatkonference 2024

Dette års konference for private daginstitutioner afvikles i et nyt og efterspurgt tilsnit, og i helt særligt pragtfulde rammer. Vi har glædet os til at invitere jer!

 

Konferencen sætter ramme om et vidensfælleskab hvor udvalgte oplægsholdere og samarbejdspartnere bidrager med aktualiteter og relevante emner, og skaber et forum hvor både program og rammer lægger op til netværk og fællesskabsfølelse. Konferencen er samtidig en fin lejlighed til at byde sig selv på et afbræk i enestående smukke naturomgivelser, og et ophold i fysiske rammer der behager øje og krop og med forplejning af høj kvalitet. Alt sammen giver plads til både at optage ny viden, skabe nye relationer og tid til egen fordybelse.

Deltagerne kan vælge mellem dagskonferencen alene, men kan også tilvælge aftenprogram med fokus på netværk og samvær, hvor der inkluderes en pragtfuld middag, overnatning, samt afslutning med morgenbuffet på hjemrejsedagen.

 

Årets konferenceprogram byder dig på:

 • DLOs beretning og perspektiver på nyt og aktuelt i samtid og politik
 • Oplæg med aktuel viden og indsigter
 • Samvær med fokus på rammevilkår for private dagtilbud
 • Mulighed for at møde DLOs samarbejdspartnere
 • Direkte dialog med relevante politikere i paneldebat
 • Networking, fællesskab og sociale relationer med afsæt dit faglige felt
 • Et åndehul med forkælelse af krop, sind og smagsløg i smukke omgivelser

 

Dato; 26. og 27. september 2024. Tilmeldingsfrist 14. august 2024.

Sted; HUSET i Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart https://huset-middelfart.dk/huset-middelfart/ 

 

Målgruppe; Ledere, souschefer, ejere og tilsvarende selvejende og privatejede aktører på det private daginstitutionsområde samt organisationer.

 

Medlemspris inklusive aftenprogram, 2 retters middag, overnatning og morgenmad på afrejsedagen 2.595,-(ikke- medlem 2.795,-) Tilmeld dig inden 1. juli og få kr. 200,- i earlybird rabat.

 

Medlemspris (kun dagsprogram) 1.295,-  (ikke-medlem 1.495,-) Tilmeld dig inden 1. juli og få kr. 100,- i earlybird rabat.

 

Link til tilmelding: https://dlo.dk/tilmelding96.asp?kursusoverskrift=DLOs+privatkonference,+26+og+27+september+2024 

 

 

 

Webinarrækken for daginstitutioner 2024

Du får adgang til både faglige og politiske webinarer via et årsabonnement. Der er 8 planlagte udgaver, som kan suppleres med aktualiteter.

 

Webinarerne vil som udgangspunkt være målrettet institutionens leder, men kan også være relevante for souschefer, afdelingsledere, ejere eller bestyrelsesformænd – og kan også tilgås af disse via abonnementet. 

 

Faglige webinarer 

De faglige webinarer har fokus på nye regler, lovgivning og andet med indflydelse på drift og arbejdsmiljø i institutionen. Webinarerne afholdes hver gang kl. 12.30 og vil vare mellem 1,5 og 2 timer. Årets planlagte temaer er:

 

 • Status minimumsnormeringer 18. marts
 • LUS/ MUS 4. juni
 • APV og årlige arbejdsmiljøprocesser 4. september
 • Beredskabsplaner og actioncards 5. december

 

Politiske webinarer

Webinarerne er et uformelt online forum for DLOs medlemsinstitutioner om aktuelle politiske emner. Her får DLOs medlemmer uformel og fortrolig information og kan give indspark til aktuelle dialoger med beslutningstagere. De politiske webinarer afholdes altid mandage, for private kl. 11.30-12.30 og for selvejende kl. 13-14. Afhængig af dagsordenen kan webinarerne eventuelt blive afholdt sammen. 

 

Sæt kryds i kalenderen de følgende datoer:

 • 8. maj
 • 9. oktober
 • 4. december.

 

Medlemspris

300 kr. for adgang til alle webinarer i 2024  

Alle tilmeldte abonnenter modtager et link til webinaret inden afholdelse.

 

Link til tilmelding: https://dlo.dk/tilmelding96.asp?kursusoverskrift=Webinarr%E6kke+2023 

 

 

 

DLOs bestyrelseskurser, digitale, online eller hjemme hos den enkelte institution

DLOs bestyrelseskurser kommer i flere former, og vi tør godt love, at ét af dem også passer jeres institution. Kurserne er som udgangspunkt rettet mod bestyrelser med bestemmende indflydelse; det vil sige bestyrelser i selvejende daginstitutioner og puljer enten med driftsoverenskomst eller godkendt som privat leverandør. Men vi har også kurser til forældrebestyrelser i kommunale og privatejede daginstitutioner.

 

I bestemmer, om vi skal komme til jeres institution med et kursus skræddersyet til jer, om vi skal holde kurset online på et tidspunkt, der passer ind i jeres skema, eller om I hellere vil se og måske gense vores digitale kursusmoduler, når det passer jer hver især.

 

Forældre valgt til bestyrelsen skal ikke have særlige kompetencer. De bidrager med afsæt i deres interesse og engagement i deres børns hverdag. På 3 timer klæder vi jer på til at vide mest muligt om at sidde i en bestyrelse, samt hvilke muligheder, opgaver og ansvar der følger med.

 

Vi fokuserer bl.a. på:

• de mest nødvendige vidensområder

• lovgivning, der har værdi for hverdagens opgaveløsning

• roller og opgaver mellem bestyrelse og leder

• pointer til det gode, effektive samarbejde.

 

Målgruppe; ansatte i institutionen og bestyrelsesmedlemmer

 

Online via Teams eller Hjemme hos den enkelte institution

Medlemspris; Online: Aften: 2.995 kr.

Ved fremmøde ”hjemme hos”: + 2.000 kr. – dertil kommer transporttillæg

Bestilling direkte til  

 

Digitale bestyrelseskurser

Vi udbyder følgende moduler:

 • Basiskursus for bestyrelsesmedlemmer

Basiskurset kommer omkring de grundlæggende elementer i forhold til ansvar og opgaver for bestyrelsens medlemmer, for kompetencefordeling mellem bestyrelse og leder samt om rammesætning og gode råd til samarbejdet.

 

 • Bestyrelsen som arbejdsgiver

I denne temaudgivelse stiller vi skarpt på bestyrelsens ansvar som arbejdsgiver, på de fokusområder som bestyrelsen må have for øje for at løfte ansvaret og på den kompetencefordeling der består mellem bestyrelse og leder.

 

 • Bestyrelsen som økonomisk ansvarlig

I denne temaudgivelse kommer vi mere i dybden med bestyrelsens rolle i forhold til det økonomiske ansvar og giver råd til hvordan institutionens økonomi kan sikres sund opmærksomhed i samspillet mellem bestyrelse og daglige ledelse.

 

 • Bestyrelsen som pædagogisk ansvarlig 

Bestyrelsen i den selvejende institution er også overordnet ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen, i forhold til den pædagogiske kvalitet. Denne temaudgivelse sætter fokus på hvordan de civile forældrekræfter i bestyrelsen, og de professionelle, med hver deres virkemidler og kompetencer, i samspil kan sikre nødvendigt fokus på den pædagogiske praksis og kvalitet. 

 

 • Børn og familier i udsatte positioner

Alle børn og familier kan opleve at blive eller være sårbare eller udsatte i kortere eller længere perioder. Læringsmiljøet i daginstitutioner skal understøtte og bidrage til udvikling og trivsel for alle børn uanset de aktuelle forudsætninger og deltagelseskompetencer. I den selvejende institution har bestyrelsen virkemidler der kan sætte fokus på og understøtte institutionens arbejde omring de som har særligt behov.

 

 • Effektiv tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens og lederens samarbejde er et afgørende fundament for driften af en selvejende daginstitution, og både de frivillige kræfter og lederens arbejdstid bør anvendes med respekt og på en måde der skaber størst mulig værdi for både det enkelte bestyrelsesmedlem og institutionen.

I denne temaudgivelse sætter DLO fokus på og giver råd til planlægning, organisering og struktur, samt redskaber til at samle trådene.

 

Basiskurset 995 kr.
Tematisering 295 kr. pr. stk. 
Ved samlet køb af basiskurset + alle tematiseringer gives 35 % rabat.

Som medlem af DLO kan bestyrelsen derfor få glæde af den samlede digitale kursusrække for kr. 1.605,50 + moms.

 

Der gives desuden 500 kr. i rabat ved efterfølgende bestilling af et bestyrelseskursus på egen institution inden for 12 måneder.

 

Bestilling direkte til  

 

 

 

Øvrige kursustilbud

 

 

Fokus på psykosocialt arbejdsmiljø i daginstitutionen

Fokus på elementer der påvirker det psykiske arbejdsmiljø understøtter og styrker daginstitutionens forudsætninger for at forebygge og håndtere udfordringer der påvirker trivsel og arbejdsglæde. På kurset kommer vi omkring kommunikation i privat, personlig og professionel arena, konflikthåndtering, personalepolitik og PUX. Alle elementer kan fra hver sin vinkle bidrage til et fælles sprog og fælles afsæt for at sætte rammen om et godt psykisk arbejdsmiljø.

 

Målgruppe; alle ansatte i daginstitutioner

Kurset kan rekvireres til egen institution a enten 3 eller 6 t.

Medlemspris; 4.995/6.995,- samt transportomkostning.

Bestilling direkte til  

 

Kom godt i gang med PUX

PUX er et redskab til fælles systematisk strategi for håndtering af hverdagens udfordringer i praksis. Redskabet har den styrke, at løfte udfordringer til en fælles sag og løsninger hvor flere finder ejerskab. Samtidig styrker PUX anerkendelsen af at italesætte og håndtere udfordringer i medarbejdernes arbejdsmiljø, før udfordringerne bliver større, og virker derfor også forebyggende.

 

Målgruppe; alle ansatte i daginstitutioner

Kurset tilbydes til egen institution a 3 timer.

Medlemspris; 4.995,- samt transportomkostning.

Bestilling direkte til  

 

Lederens eget arbejdsmiljø er vigtigt

Er du en del af et netværk af ledere eller et lederteam, som ønsker et øget fokus på eget arbejdsmiljø, tilbyder vi et 3 timers oplæg hvor vi sætter fokus på både rammer, råderum og redskaber til styrkelse af fokus på lederens arbejdsmiljø og trivsel.

 

Målgruppe; ledere i selvejende og private daginstitutioner

Kurset tilbydes a 3 eller 6 timer.

Medlemspris; Pris; 4.995/6.995,- samt transportomkostning.

Bestilling direkte til  

 

 

 

1 ½ dags Supplerende arbejdsmiljøkursus i både ØST og VEST

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt https://bupl.dk/pjece/et-godt-arbejdsmiljoe-er-vigtigt 

 

Som en del af det løbende arbejdsmiljøarbejde er fokus på viden og håndtering af arbejdsmiljøemner en væsentlig opgave på arbejdspladsen.

 

Er institutionen omfattet af overenskomst for privatansatte pædagoger, tilbydes hvert år supplerende arbejdsmiljøkursus som er målrettet den særlige kontekst i private daginstitutioner, og arrangeret af de private arbejdsgiverorganisationer (DLO, Accounter, Børneringen, Spia, LDD og Fobu) i samarbejde med BUPL.

 

Årets tema er ”Krænkende handlinger – herunder mobning og chikane” – på kurset vil vi fokusere på, hvilke greb der skal til for at skabe en arbejdsplads, der er fri for krænkende handlinger og mobning.

 

Målgruppen er tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i private institutioner med overenskomst med LDD, DLO, Børneringen, Fobu, Accountor Institutionsservice A/S og SPIA.

 

Tilmeldingslink:

 

12. – 13. september i Korsør

https://events.bupl.dk/systematiskforebyggendearbejdsmijoeprivate 

 

29. – 30. oktober på Hornstrup i Vejle.

https://events.bupl.dk/systematiskforebyggendearbejdsmiljoeprivat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................

 

 

Kontakt os for yderligere oplysninger på  eller se og tilmeld dig de aktuelle kurser og konferencer her:

Kursuskalender