Rådgivning

DLO er interesseorganisation for bestyrelser og forældrebestyrelser i selvejende, private og kommunale daginstitutioner i Danmark. Vores rådgivning går ofte i dagligdagen til den daglige ledelse af daginstitutionen.

 

Vores fokus er især på private institutioner og selvejende institutioner, hvor vi rådgiver øverste ledelse. Dermed rådgiver vi bestyrelsen og ofte i praksis den daglige leder.

 

DLO er desuden interesseorganisation for private pasningsordninger, som via et rådgivningsabonnement kan få hjælp, rådgivning og politisk interessevaretagelse i DLO.

Gratis rådgivning

Rådgivning om dagtilbudsloven og samarbejdet med kommunen, forældre mv. er gratis for DLOs medlemmer.

 

Opsigelsessager og lignende tungere juridiske sager, der varetages af eller superviseres tæt af DLOs jurister, koster et gebyr på 1095 kr. pr. time pr. 1. september 2023. Ring og hør nærmere eller se DLOs prisoversigt.

 

Kontakt os

Se træffetider og telefonnumre.

 

Sikker mail

Hvis du vil sende sikker mail, kan du bruge . Hvis du ikke selv har et program til sikker mail, kan du kontakte DLO via sikker mail her på hjemmesiden. Forbindelsen opfylder persondataforordningens krav.