Selvejende daginstitutioner

DLO står til rådighed uanset om du søger rådgivning til opstart eller drift af en selvejende daginstitution eller blot mangler informationer om, hvad selvejende institutioner er.

 

Trenden i mange kommuner er nye ledelsesstrukturer og sammenlægninger af institutioner. Det kræver en stor fælles indsats at sørge for, at der også i fremtiden er plads og rum til de selvejende institutioner. Som medlem af DLO støtter du op om DLOs vigtige rolle som varetager af de selvejende daginstitutioners interesser. Desuden yder DLO konkret rådgivning, vejledning og forhandlingsbistand til selvejende institutioner. Du kan læse mere om fordele ved medlemskab her.