Start en ny selvejende institution

Få hjælp - kontakt DLO nu

 

 

Det er anderledes at starte en selvejende institution end en privat. Hvor der i lovgivningen er en etableringsret i forhold til at starte en privat daginstitution, så etableres selvejende daginstitutioner med driftsaftale med kommunen efter en ”samarbejdsmodel”, der betyder, at en selvejende daginstitution kun kan etableres med kommunens gode vilje.

 

De afgørende elementer – udover kommunens gode vilje – er:

  • En vedtægt for den selvejende institution
  • En bestyrelse
  • Et lejemål eller ejerskabet til en egnet lokalitet
  • En driftsaftale med kommunen

Sådan etableres selvejende institutioner typisk

Det er ikke mange nye selvejende daginstitutioner, der er oprettet inden for de sidste 10 år, men det sker stadig af og til, bl.a. i forbindelse med:

  • Institutioner oprettet i et offentligt-privat samarbejde
  • Virksomhedstilknyttede daginstitutioner
  • Fusion af flere små selvejende daginstitutioner til én ny stor
  • At daginstitutioner ønsker at være selvstændige og stå udenfor kommunale område- eller klynge-strukturer.

Det sidste er der blandt andet set eksempler på i Københavns Kommune, hvor det er lykkedes for et par kommunale daginstitutioner at overgå til at blive selvejende daginstitutioner.

 

Få rådgivning fra DLO - også om alternativerne 

Som alternativ til at etablere en selvejende institution med driftsaftale med kommunen kan man i stedet vælge at starte en privat institution.

 

DLO har udgivet håndbogen ”Bestyrelsen – i selvejende daginstitutioner (287 sider). Den kommer hele vejen omkring alle etablerings- og driftsspørgsmål vedr. selvejende daginstitutioner.

Håndbogen kan bestilles her

 

 

DLO rådgiver gerne om etablering og drift af selvejende institutioner. Vi hjælper naturligvis også gerne med bud på, hvilken selskabsform, der er bedst for jeres dagtilbud, uanset om det er en vuggestue, børnehave eller noget tredje. Få en uforpligtende snak med en af vores konsulenter eller meld dig ind :

Få hjælp - kontakt DLO nu 

Meld dig ind i DLO nu