Info om love og regler

Vigtigste retskilder

De vigtigste retskilder - love, bekendtgørelser og vejledninger - vedr. oprettelse og drift af daginstitutioner er:

  • Lov om Dagtilbud
  • Vejledning om Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, 2009
  • Dagtilbudsbekendtgørelsen

Disse dokumenter kan findes på Retsinformation.dk og på Sm.dk.

 

Andre retskilder

Af andre vigtige retskilder kan der peges på:

  • Byggelovgivningen
  • Vejledning om hygiejne i daginstitutioner (2004)
  • Standarderne vedr. legepladssikkerhed - læs evt. mere hos Dansk Standard.

 

Behandling af persondata

Læs DLOs gode råd om behandling af persondata.

 

Få hjælp

Kommer du fra en medlemsinstitution kan du altid hente hjælp i DLO til at finde rundt i junglen af regler. Ring 70275520 eller send en mail til