Privat pasningsordning

Private pasningsordninger godkendte efter Dagtilbudslovens § 78 har via et rådgivningsabonnement mulighed for at få hjælp og rådgivning i DLO.

 

Ordningen dækker bl.a. følgende: 

 

Private passere som område

  • Politisk interessevaretagelse
  • Fælles information og orientering 
  • Adgang til fælles fora, fx i form af temamøder
  • Målrettet information på DLOs hjemmeside
  • Separat mailadgang for private passere

For den enkelte private pasningsordning

  • Spørgsmål og sparring ift. dagtilbudsloven

  • Sparring og rådgivning forud for og ifm. tilsyn

  • Hjælp og rådgivning ifm. samarbejde med kommunen

  • Adgang til medlemskurser og foredrag

  • Rådgivning og sparring ifm. den daglige drift, pædagogiske forhold og forældresamarbejdet.

Prisen er 600 kr. årligt.

 

Læs mere om medlemsfordele her.

 

Indmeld privat pasningsordning