Undersøgelser

Undersøgelsen af vilkår og rammebetingelser

I 2006 blev det ved en politisk aftale i Folketinget aftalt at afsætte 1,5 millioner kroner til en undersøgelse af de selvejende daginstitutioneres vilkår og rammebetingelser - også til i forhold til Kommunale og private daginstitutioners rammevilkår.
 
Efter flere års besværligheder med at få lavet en sådan undersøgelse, blev den omsider gennemført og offtentliggjort i foråret 2011.
 
Undersøgelsen blev - for Socialministeriet - gennemført af Rambøll.
 
Download undersøgelsens slutrapport

 

Aarhus kommunes tilfredshedsundersøgelse

Aarhus gennemfører årligt en tilfredshedsundersøgelse. I denne undersøgelse fra 2008 viste undersøgelsen at forældre var mest tilfredse med de selvejende - og selvstændige - daginstitutioner i Aarhus.

 

Læs pressemeddelse med analyse om forældretilfredshedsundersøgelsen fra Aarhus kommune (marts 2008). Download tilfredshedsundersøgelsen og det tilhørende diagram.

 

 

Odense-modellen

I Odense kommune indgår de selvejende daginstitutioner i et et forpligtende samarbejde med de øvrige geografisk opdelte "område-institutioner".

 

De selvejende daginstitutioner er formelt og jurdidisk set stadig selvstændige selvejende daginstitutioner, men de indgår som børnehuse i et tæt og forpligtende samarbejde med områdets øvrige børnehuse. Samarbejdet ledes og drives af en kommunalt ansat område-institutionsleder.

 

DLO har i samarbejde med konsulentfirmaet Reflektor fået en større bevilling fra Familieministeriet til et projekt, hvor vi analyserer og evaluerer denne ledelsesmæssige "Odense-model" - med det formål at udvikle uddannelse og kurser for bestyrelsesmedlemmer, ledere og ansatte i selvejende daginstitutioner der indgår - eller skal indgå - i en kommunal områdeledelses-struktur.