Udmeldelse PPO

Udmeldelse kan kun ske skriftligt ved udgangen af et kalenderår 

og med mindst 3 måneders varsel. Dvs. medlemskab skal opsiges senest den 1. oktober for kommende år.

 

Du kan sende din udmeldelse til: