Om selvejende daginstitutioner

En selvejende institution er finansieret af det kommunale budget men drevet af en forældrebestyrelse. 

I praksis vil det sige, at kommunen tildeler den selvejende institution det samme beløb, som de kommunale daginstitutioner får til personale og drift, men det er bestyrelsen i den selvejende institution, der står for driften. I fagsprog er dette aftalt i en "driftsoverenskomst". 

 

Et lokalt ansvar for driften
Det er således bestyrelsen, der har ansvaret for driften. For eksempel er det bestyrelsens opgave at ansætte personalet og - naturligvis i samarbejde med den pædagogiske leder og medarbejderne - at udstikke de pædagogiske retningslinjer for institutionen. Alt sammen naturligvis inden for de overordnede rammer, som kommunen og lovgivningen tillader. Kommunen har tilsynspligt med institutionen, ligesom den har det i forhold til alle andre dagtilbud i kommunen. 

 

En selvejende institution er med andre ord en reel og konsekvent måde at uddelegere ansvar og kompetencer til borgerne i lokalsamfundet. Et system, der fremmer ansvarsfølelsen og giver forældre mulighed for at præge den del af deres børns liv, der leves i en daginstitution. 

 

Forældrebestyrelsens rolle
Bestyrelsen i en selvejende institution består altid af et flertal af forældre. Ofte har bestyrelsen også repræsentanter fra en forening eller et andet "frivilligt bagland" som for eksempel et menighedsråd, et boligselskab eller en fond. Nogen gange har det "frivillige bagland" ydet økonomisk støtte til etableringen af den selvejende institution. Som regel i form af bygninger eller lokaler. 

Bestyrelsen i en selvejende institution står dermed med en juridisk og økonomisk selvstændig enhed, der står i spidsen for - og bærer ansvaret - for en daginstitution, der er finansieret af forældrene og kommunen. 

En selvejende institution kan - modsat en privat institution - ikke trække et eventuelt overskud ud af institutionen eller selv fastsætte forældrebetalingen. Forældrebetalingen er den samme, som i kommunens øvrige daginstitutioner.