Materiale til download

Mange kommuner omstrukturerer, sammenlægger, laver områdeledelse, lukker institutioner eller forsøger at overtale selvejende til at blive kommunaliseret.
 
Hvorfor er det lige, at Bestyrelsen arbejder for, at institutionen kan blive ved med at være selvejende?
 
Download Hvorfor selvejende (pdf - 130 kb), der kort og godt forklarer hvorfor det er vigtigt at institutionen er selvejende. - Og uddél informationen til alle forældrene!