Bestyrelsesmedlemmer

Det er en af DLOs fornemmeste opgaver at hjælpe bestyrelser i daginstitutionerne. Det betyder, at hver enkelt bestyrelse og hvert enkelt bestyrelsesmedlem kan drage nytte af DLO på en lang række punkter.

 

Som medlemmer får jeres bestyrelse rådgivning og sparring, om bl.a.:

  • Driftsaftaler for selvejende daginstitutioner
  • Godkendelse af private daginstitutioner
  • Vedtægter for dagtilbud
  • Forretningsorden
  • Øvrige driftsforhold, som håndtering af arbejdsgiveranliggender, fx rekruttering, personalesager, afskedigelsessager mv.

 

Hjælp til nye bestyrelser

Desuden hjælper DLO nye bestyrelser med at blive klædt på til bestyrelsesarbejdet, blandt andet ved: