Udregn pris - regneeksempel

En institutionskontingent til DLO beregnes som et årligt beløb pr. barn (i henhold til normering).  Dertil skal lægges udgiften til et (obligatorisk) bestyrelsesabonnement på DLOs tidsskrift "Børns hverdag". Prisen for dette er fra 1. januar 2021: Kr. 1195 (inkl.  moms). Abonnementet dækker at bladet - de 6 gange det udkommer om året - sendes i 8 eksemplarer til institutionen, så både leder og bestyrelsesmedlemmer kan få et eksemplar af bladet.


Der findes 3 medlemskategorier  

Grp.1-kontingent

59 kr. årligt 
pr. normeret barn
For selvejende og puljeordninger som kun er medlem af DLO

Grp.2-kontingent

35 kr. årligt 
pr. normeret barn

For kommunale institutioner & organisations-tilknyttede selvejende institutioner

Grp.3-kontingent

385 kr. årligt 
pr. person

For personlige medlemmer.

 

Et regneeksempel

Nedenstående regneeksempel giver et indtryk af, hvad det vil koste for en 50-børns børnehave at være medlem af DLO. Eksemplet medregner nogle af de besparelser/rabatter, som medlemmet kan opnå.

UDGIFTER for gruppe 1 medlem 
 Årligt kontingent (50 børn X 59 kr.):                                              2.950 kr. 
 Abonnement Børns hverdag:1.195 kr.
 Bruttoudgift i forb. med DLO-medlemskab:4.145 kr.
  
 BESPARELSER (medlemsfordele) 
 Rabat ved 2 medarbejderes deltagelse i DLO-konference  -400 kr.
 Rabat ved 2 best.medlemmers kursusdeltagelse  -100 kr.
 Rabat vedr. abonnement på Børns hverdag  -488 kr.
 NETTO-MERUDGIFT-1.696 kr.

 

Du kan ved at bruge vores kontingentberegner selv finde ud af hvad det koster for lige netop DIN institution, at være medlem af DLO:
Åben excel-arket og følg guiden: Download: Kontingentberegner (xlsx - 10 kb)

 

Institutionens netto-udgift til DLO er dels med til at finansiere DLOs generelle interessevaretagelse og lobbyarbejde. Men vigtigtst er nok, at medlemsskabet giver fri adgang til rådgivning og vejledning for både ledelse og bestyrelse.