Kursustilbud ved DLOs samarbejdspartnere

DLO samarbejder med flere konsulenter og organisationer om at tilbyde særligt tilrettelagte kurser for daginstitutioner.

 

Måske I vil arbejde med jeres relationer og organisation? Så kan Anne Galán hjælpe. Vil I arbejde systematisk med kompetenceudvikling, er Søren Fisker den rette. Hvis I arbejder med arbejdsmiljø og ledelse, kan Sanina Kürstein understøtte den proces, eller I kan hente inspiration til jeres processer hos NFA. Læs mere om vores samarbejdspartnere og find kontaktoplysninger her. 

 

 

Dialog-redskabet PUX - sæt fokus på mental trivsel i daginstitutionen

PUX er et dialogværktøj, der kan hjælpe medarbejdere og ledere med at løse praktiske udfordringer i hverdagen. Værktøjet er udviklet i samarbejde med personale og ledere på daginstitutioner.

 

Personer, der arbejder i daginstitutioner, sætter ofte børnene først og glemmer sig selv lidt. Med PUX sætter man fokus på medarbejderen og trivslen i arbejdet. På den måde kan medarbejderen yde en endnu bedre service for børnene.

 

Selvom det er små belastninger/problemstillinger, kan det have en stor effekt at sætte ind over for dem i tide. Forskningen viser, at hvis man har belastninger løbende hen over længere tid, så kan det ende med, at man bliver overbelastet og i sidste ende bliver så presset, at man må sygemelde sig.

 

Baseret på en velkendt model og omsat til daginstitutionspraksis

Belastningerne skyldes ofte en ubalance mellem ressourcer og krav i arbejdet. På medarbejderniveau er det ofte nemmere at arbejde med ressourcer end med de krav, der stilles til en i arbejdet.

Udviklingen af værktøjet er derfor bygget på en solid forskningsbaseret model: SOK-modellen. SOK står for selektion, optimering og kompensation.

 

Det tætte samarbejde med medarbejderne i daginstitutioner førte til, at den forskningsbaserede SOK-model blev oversat til det mere praksisrettede værktøj PUX.

 

(P)rioritere opgaver, (U)dnytte ressourcer og e(X)terne ressourcer

 

 Du kan læse meget mere om dialogredskabet PUX, du kan se videoer med eksempler på, hvordan PUX kan være med til at løse helt konkrete udfordringer i daginstitutioner og du kan downloade materialet til egen institution her:

 

https://nfa.dk/da/Vaerktoejer/Andre-vaerktoejer/PUX 

 

 

 

 

Rekrutteringskursus skræddersyet daginstitutioner. Bliv klædt på til at håndtere rekrutteringsprocessen professionelt fra opslag til afslag, og undgå dyre fejlansættelser. 

 

DLOs medlemmer kan bestille et kursus som forberedelse til eller i forbindelse med ansættelsesprocesser hos Kristine Salter, som er ejer af Den Private Administration og mangeårig rekrutteringsekspert.
 

Se tilbuddet her. Husk at gøre opmærksomme på, at I er medlemmer af DLO, når I booker.