Nyeste nummer

https://www.epaper.dk/jtoas/dlo1/dlo_6_2020/

 

Børn i udsatte positioner er en bred betegnelse for en sammensat gruppe. Derfor ser vi i dette temanummer på udsathed fra mange vinkler. Læs fx om det omsorgspædagogiske fundament for de 0-6-årige, hvad forskningen siger om udsathed, om et nyt tilbud til børn i familier med psykisk sygdom, om børn i udsatte boligområder og få tips til vedkommende, men barske bøger om og for børn i udsatte positioner.

 

Børns Hverdag 06 2020  

Indhold 06 2020

 

Børns Hverdag udsendes 6 gange årligt til alle medlemsinstitutioner og disses bestyrelsesmedlemmer. Bladet sendes i 8 eksemplarer til institutionen, hvor det omdeles til bestyrelsen.

 

Ønsker du at tegne abonnement?

Se priser og abonnementstyper her.