Nyeste nummer

https://www.epaper.dk/jtoas/dlo1/dlo_6_2021/ 

 

I barnets tidlige år er det vigtigt, at sprogudviklingen stimuleres og udvikles. For et veludviklet sprog er adgang til at blive forstået af omverden og til selv at forstå den. Og forskningen viser, at et barns tidlige sprog kan sige noget om, hvordan det vil klare sig i skolen. Derfor er fokus på sprog og sprogudvikling en væsentlig del af hverdagen i daginstitutionen.

 

Men hvad er det vigtigt at lægge vægt på og hvordan understøtter vi bedst  børns sprogudvikling. Det handler Børns Hverdags temanummer om sprog om.

 

Børns Hverdag 06 2021      

Indhold. Børns Hverdag 06 2021

 

Børns Hverdag udsendes 5 gange årligt til alle medlemsinstitutioner og disses bestyrelsesmedlemmer. Bladet sendes i 8 eksemplarer til institutionen, hvor det omdeles til bestyrelsen.

 

Ønsker du at tegne abonnement?

Se priser og abonnementstyper her.