Nyeste nummer

https://www.epaper.dk/jtoas/dlo1/dlo_4_2022/

 

Selvom det måske allerede nu virker som længe siden, at corona var den dominerende dagsorden, er der eftervirkninger at mærke. For lang tids krisehåndtering sætter spor. Nogle af dem er positive, fx i form af nye måder at indrette den pædagogiske hverdag på. Andre negative, fx i form af udmattelse blandt medarbejdere.

 

Børns Hverdag sætter fokus på det, der er fulgt med corona. Læs om motivation, stress og udmattelse, om samarbejde mellem leder og bestyrelse, om coronakompensationer og de forandringer i den pædagogiske hverdagspraksis, som er fulgt i kølvandet på epidemien. 

 

Børns Hverdag 04 2022      

 

Indhold. Børns Hverdag 04 2022

 

 

Børns Hverdag udsendes 5 gange årligt til alle medlemsinstitutioner og disses bestyrelsesmedlemmer. Bladet sendes i 8 eksemplarer til institutionen, hvor det omdeles til bestyrelsen.

 

Ønsker du at tegne abonnement?

Se priser og abonnementstyper her.