Nyeste nummer

 

 Her kan du læse det nyeste Børns Hverdag 

 

Denne vinter har mange daginstitutioner enorme udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen, fordi de kommunale tilskud ikke følger med inflationen. Samtidig har forældrene en helt berettiget forventning om bedre normeringer efter Christiansborgaftalen om minimumsnormeringer. Desværre ser vi ikke meget til de lovede midler ude i praksis, og det går ud over både børn og medarbejdere.

 

Tilskud til indsatser for børn med særlige behov er afgørende for det enkelte barn og for hele børnegruppen, og har naturligt også betydning for hele institutionens økonomi. DLO sætter fokus på det emne i både dette og kommende numre af Børns Hverdag.

 

Børns Hverdag er fra dette nr. et fuldtonet digitalt magasin. DLO ønsker at sparre på vigtige naturressourcer og har samtidig en ambition om at nå endnu bredere ud, både til flere politiske beslutningstagere og til flere interesserede forældre. Ambitionen med det nye Børns Hverdag er, at det skal være mere aktuelt, mere skarpt, mere delbart, og fremfor alt bidrage til bedre daginstitutioner.

 

Børns Hverdag 01 2023

 

Børns Hverdag udsendes 6 gange årligt til alle medlemsinstitutioner og øvrige abonnenter samt politiske beeslutningstagere. 

 

Ønsker du at tegne abonnement?

Se priser og abonnementstyper her.