Nyeste nummer

https://www.epaper.dk/jtoas/dlo1/dlo_04_2020/ 

 

Da Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, i foråret præsenterede sin evaluering af kvaliteten i 88 kommunale daginstitutioner, blev debatten om kvalitetsmålinger endnu en gang aktuel. Men hvad egentlig kvalitet? Hvordan måler vi det? Hvad er det, vi måler? Og hvad sker der med hverdagen for børn og medarbejdere, når vi måler? Det er nogle af de emner, Børns Hverdag kommer omkring i dette seneste temanummer om kvalitet i dagtilbud.

 

Læs fx EVAs bud på, hvordan vi kan arbejde med resultaterne af kvalitetsmålinger, DLOs vurdering af redskaberne, EVA har benyttet, og flere forskeres syn på, hvad kvalitetsmålinger gør ved hverdagens pædagogik. Eller få et indblik i, hvad børn og medarbejdere i daginstitutioner selv synes, der gør deres hverdag god og meningsfuld. 

 

Børns Hverdag 04 2020  

 

Børns Hverdag 04 2020

  Forsidebillede: Nanna Kreutzmann

 

Børns Hverdag udsendes 6 gange årligt til alle medlemsinstitutioner og disses bestyrelsesmedlemmer. Bladet sendes i 8 eksemplarer til institutionen, hvor det omdeles til bestyrelsen.

 

Ønsker du at tegne abonnement?

Se priser og abonnementstyper her.