Integration og udsatte børn

Regeringen har udsendt forslag til lov om fordeling af børn fra udsatte boligområder i daginstituttonerne. Forslaget betyder, at også selvejende, udliciterede og private daginstitutioner maksimalt må nyoptage 30% børn fra udsatte boligområder om året. Institutionerne kan nedlægges, hvis de overskrider denne kvote. Læs her DLOs høringssvar.