Ordentlig administration

Populære børnehaver risikerer nye besparelser

Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO, har ad flere omgange advaret mod at spare på de selvejende og private dagtilbuds administrationstilskud. Satsen for administrationstilskud skal være på mindst 2,1% plus moms efter dagtilbudsloven. Forvaltningen og institutionerne skal være enige, hvis en aktuel sats skal ændres.

 

En kommunes ensidige nedsættelse af tilskuddet til børnehaverne og vuggestuernes administrative opgaver er ifølge DLO i strid med dagtilbudsloven. Men fordi en enkelt kommune får år tilbage lykkes med at presse de selvejende institutioner i kommunen til en aftale, som institutionerne ikke reelt kunne sige nej til, kan flere kommuner få gode idéer til besparelser. 

 

Ud over at ensidig nedsættelse af tilskuddet er i strid med loven, er det også af hensyn til forældrenes frie valg af daginstitution og børnenes stabile hverdag vigtigt at sikre tilskud til administration, der er rimelig og som afspejler kommunens øvrige administrationsprocent. Faktisk er tilskuddet til de selvejende børnehavers administrative opgaver  allerede langt lavere end hvad den kommunale forvaltning selv bruger på administration.

 

Sekretariatschef i DLO, Tanja Krabbe uddyber:

-          De små institutioner har ikke mulighed for stordrift, men de er yderst økonomisk ansvarlige og nyder godt af et meget stort forældreengament. Det er vigtigt at sikre ordentligt driftsgrundlag, ikke mindst fordi det risikerer at gå ud over børnene, hvis der ikke er ordentligt grundlag for børnehavens organisation. 

 

Baggrund

Efter dagtilbudsloven skal laves en aftale med de selvejende dagtilbud, som selv forestår deres administration om et tilskud til at udføre de opgaver. Hvis der ikke allerede er en aftale med selvejende dagtilbud i kommunen, er der en ‘tilbagefaldsregel’ i loven om, at de så skal have 2,1% af de øvrige driftsomkostninger + moms.

 

2,1% af øvrige driftsudgifter er en meget lavt sat procentsats. Kommunerne bruger selv efter egne beregninger typisk 6-10% på administration. Godgørende organisationer som Røde Kors mv. bruger omkring 5-9% på administration.

 

En bekymrende tendens

Fordi Hvidovre Kommune få år tilbage nedsatte tilskuddet til 1,5 % har DLO bedt Børne- og Undervisningsministeriet om at se på sagen.

 

Download: Notat om administrationstilskud (doc - 92 kb)