Juridisk bistand

Som selvejende eller privat daginstitution kan man nemt få brug for juridisk bistand. Det kan f.eks. være i forhold til håndtering af Personalesager, som jo desværre i nogle tilfælde bliver til egentlige afskedigelsessager.

 

DLO er ikke advokat, men vi står klar med en masse erfaring og ekspertise indenfor lige præcis de områder, hvor det er relevant i forhold til selvejende og private daginstitutioner.

 

DLO hjælper Lederen eller Bestyrelsesformanden med håndtering af personalesager, hvor en lille ”fodfejl” desværre nemt kan komme til at koste penge i form af en bod for manglende høring eller andre formalia, der ikke bliver overholdt.

 

Hvis en medarbejder skal tilrettevises, have en skriftlig advarsel, afskediges eller bortvises er der tale om alvorlige sager, der skal behandles korrekt. Hér kan medlemsinstitutioner blive taget i hånden – og pr. mail og telefon – blive guidet til at håndtere sagen korrekt.

 

DLO er ofte bisidder for Bestyrelser og Ledere i forhandlinger med fagforhandlinger. Konkret kan vi – ud fra vore erfaringer med lignende sager – være med til at minimere Institutionernes udgifter.

 

I en sag, hvor en privat institution på vegne af en tidligere medarbejder havde modtaget et krav om efterregulering af den fratrådte medarbejders løn på ca. 145.000 kr., kunne sagen – efter DLOs mellemkomst – sluttes ved indgåelse af et forlig, der betød at institutionen kun skulle betale ca. 30.000 kr.

 

I en anden sag, hvor en A-kasse på vegne af dets medlem ville stævne arbejdsgiveren, der var en privat daginstitution, med et krav på flere måneders løn, som følge af en – efter A-kassens opfattelse – usaglig afskedigelse – kunne sagen, med DLOs mellemkomst, forliges ved, at privatinstitutionen betalte et mindre, overkommeligt beløb til den afskedigede medarbejder.

 

Medlemsinstitutioner er velkommen til at kontakte DLO m.h.p. hjælp og bistand til alle sager, små som store. Ligger sagen udenfor DLOs kompetenceområder, vil vi henvise til en advokat, med ekspertise inden for det pågældende sagsområde.