Medarbejdere

 

img5080

Sekretariatschef Tanja Krabbe

 

Tanja har ansvar for DLOs politiske interessesvaretagelse, strategiske udvikling, eksterne og interne kommunikation, medlemsservice og organisationens daglig drift overfor DLOs bestyrelse.

 

Tanja er uddannet jurist og har tidligere arbejdet i ministerier og organisationer med politiske forhandlinger, lovgivningsprocesser, pressehåndtering og organisationsudvikling. 

 

 


img5119 kopi

Konsulent Thinne Nielsen

 

Thinne Nielsen er fast konsulent i DLO og den der typisk svarer på spørgsmål på konsulenttelefonen, varetager kurser og øvrige rådgivningsopgaver for medlemmer. 

 

Thinne er uddannet pædagog og har været pædagogisk leder i en daginstitution, der først var selvejende med driftsoverenskomst og siden overgik til drift som privat leverandør af dagilbud. Thinne har solid undervisnings-erfaring som underviser på DLOs kurser gennem de seneste 10 år og har en diplomuddannelse i ledelse samt en master i public management.

 

Kontakt: eller  

 


fotochristine

Kommunikationskonsulent Christine Holm Donatzky

 

Christine er redaktør af Børns Hverdag og varetager desuden en bred vifte af kommunikationsopgaver på sekretariatet, herunder pressearbejde. 

 

Christine er uddannet cand. mag. i dansk og samfundsfag og en master i kommunikation. Hun har tidligere arbejdet i både det private og det offentlige som kommunikationsrådgiver. 

 

Kontakt:  


blichfeldt over v

Juridisk chefkonsulent Frederik Blichfeldt

 

Frederik Blichfeldt rådgiver DLOs medlemmer i udvalgte sager om ansættelsesret, rammevilkår for daginstitutioner m.v. Henvendelser i nye sager skal ske til sekretariatet, som visiterer sager til Frederik Blichfeldt.

 

Frederik superviserer endvidere DLOs sekretariat i forhold om jura-, organisation og ledelse. Frederik har erfaring som leder og advokat og har et indgående kendskab til dagtilbudsområdet. 

  

Kontakt: eller  


jonas

Studentermedhjælper Jonas Dalhoff Kristensen  

 

Jonas bistår sekretariatet med at servicere DLO's mange medlemmer, som blandt andet kan opleve at blive kontaktet af Jonas vedrørende fx. institutionens, lederens og bestyrelsesformandens kontaktoplysninger, fakturaer mv.

 

Jonas læser en bachelor i Politik og Forvaltning på Roskilde Universitet. 

 

Kontakt:

 


1756mathilde

Mathilde Kragh - Studentermedhjælper

 

Mathilde bistår sekretariatet med at servicere DLOs mange medlemmer, som blandt andet kan opleve at blive kontaktet af Mathilde vedrørende fx institutionens, lederens og bestyrelsesformandens kontaktoplysninger, fakturaer mv.

 

Mathilde læser en kandidat i Socialt Arbejde ved AAU og bor i København.

 

Kontakt: 


sannisorthvid

Pædagogisk konsulent Sanni Maria Pedersen Korsgaard er cand. pæd.pæd.psyk., naturpædagog og ressourcevejleder.

 

Sanni har repræsenteret DLO i Mastergruppen for en styrket pædagogisk læreplan og i den ministerielle arbejdsgruppe om læreplanstemaet Natur, udeliv og science. Med den baggrund underviser Sanni DLOs medlemmer på kurser om den styrkede læreplan.

 

Sanni varetager opgaver indenfor pædagogisk udviklingsarbejde og arbejder ud fra en anerkendende, ressource- og styrkebaseret tilgang. Sanni brænder for:

·       børn og natur.

·       en udviklingsorienteret tilgang til implementering af læreplansarbejde i praksis.

·       udvikling og afprøvning af metoder til at indfange børneperspektiver. 

·       fokus på og udvikling af det fysiske, det psykiske og det æstetiske børne- og læringsmiljø i børnehøjde. 

·       forældresamarbejde.

at finde barnet/ familien/ medarbejderne/ institutionens ressourcer og styrker og at lade dem spille sammen til gavn for barnets trivsel, udvikling og læring.

 

Kontakt:


karsten

Konsulent Karsten Nørregaard Egeager  

 

Karsten bistår sekretariatet ad hoc med medlemsrådgivning særligt vedrørende daginstitutioner der drives efter bestemmelserne om private leverandører, økonomi og tilskud. 

  

Karsten er uddannet pædagog og har været daginstitutionsleder igennem mange år i både selvejende, private og kommunale daginstitutioner. Karsten har været med til at omdanne en selvejende børnehave til privat drift og har herudover arbejdet som selvstændig, haft flere bestyrelsesposter og haft egen rådgivningsforening omkring adoption. Desuden er han initiativ tager til diverse IT projekter.

Kontakt:

 


konsulent

Dorthe Andresen, konsulent

 

Dorthe Andresen har siden 2016 været medlem af institutionsbestyrelsen i Ølsemagle Børnegård i Køge, heraf de seneste par år som formand.

Dorthe studerer uddannelsesvidenskab på DPU efter i mange år at have arbejdet som rådgiver og koordinator i finanssektoren. Dorthe holder bestyrelseskurser og kan yde konsulentbistand ved svære samarbejdssituationer eller møder, hvor der er behov for en ekstern mødeleder.