Nyt fra DLO - Ulykkelig sag om bortførelse af pige i Århus

Onsdag d. 7. februar 2018

I sommer blev en 4 årig pige bortført fra sin børnehaves legeplads af en mand, der misbrugte hende. Sagen giver anledning til refleksion om legepladsens sikkerhed. DLOs Landsformand Peter Grevsen kommenterer sagen:

 

"Det er en trist hændelse der er sket i Aarhus. Jeg finder det væsentligt, at den enkelte daginstitutions bestyrelse og personale får drøftet sikkerheden og måske skal den skærpes. Der vil være daginstitutioner, der vil få et højere hegn. Andre vil måske beskære legepladsen træer og buske, så pædagogerne kan se hele legepladsen. Så er der andre, der bor så langt fra alfavej, at hegn slet ikke er aktuelt." siger Peter Grevsen.

 

Peter Grevsen anbefaler, at alle dagsinstitutioner sørger for ordentligt hegn, men advarer mod at overdrive. Han fortsætter: 

"Jeg må pointere, at jeg ikke kan anbefale amerikanske forhold med høje hegn og vagt. Det skal vi ikke have i Danmark. Det danske samfund bygger på samhørighed, sammenhold og tillid. Dette skal vi fastholde, men har man en institution med hegn, så gerne et højere hegn, så en voksen ikke kan række ind over og løfte et barn".

 

Udtalelserne er taget fra interview med Peter Grevsen i TV2 News den 6. februar 2018.