Nyt fra DLO - Fuld metodefrihed i de styrkede læreplaner

Søndag d. 1. juli 2018

 

1 juli trådte den nye bekendtgørelse om pædagogiske mål i dagtilbud i kraft. Bekendtgørelsen er blevet ændret flere gange undervejs for at gøre det helt klart, at reglerne fastsætter de overordnede mål, mens det står det enkelte dagtilbud frit at vælge den pædagogiske tilgang, der passer dem bedst. Fx er IT nu en mulighed, ikke et krav.

DLO værdsætter, at metodefrihed og respekt for den pædagogiske faglighed er centrale værdier i bekendtgørelsens endelige udformning. Læs bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id="202350