Nyt fra DLO - Driftsgarantien sættes ned til et halvt måned + det antal måneder, som driftstilskud forudbetales

Tirsdag d. 13. november 2018

Da institutioner, der får driftstilskudet forudbetalt med 1 måned vil fremover kunne kræve kun at stille drifstgarant for halvanden måneds drift.

 

Nedsættelsen af loftet over driftsgarantien kommer efter et udredningsarbejde i Børne- og socialministeriet, hvor DLO har argumenteret for, at driftsgarantien i realiteten sjældent aktualiseres, og da kun angår få børn. Diskussionerne blev godt hjulpet på vej af en forskningsundersøgelse af kommunernes brug af driftsgarantien, en undersøgelse som DLO har efterspurgt og som blev iværksat efter den politiske aftale om ‘Stærke Dagtilbud’ fra juni 2017. 

 

Efte mange års arbejde er vi endelig i mål med at få nedsat loftet over driftsgarantien. Med driftsgarantien skal daginstitutioner, der er godkendt som private leverandører efter dagtilbudsloven, garantere for penge til at sikre pasning i en overgangsperiode efter en eventuelt konkurs. Men dels vil en konkurs typisk kun opstå, når der netop kun er få børn at passe, og dels skal garantien dække driftsmidler, som kommer fra kommunens budget og fra forældrene, hvorfor det er helt rimeligt, at driftsgarantien nedsættes og i virkeligheden helt kunne afskaffes. 

 

Nu venter vi blot på, at bekendtgørelsen udstedes endeligt.

 

Du kan læse høringsbrevet om forslaget her