Nyt fra DLO - EVAlueringsinstituttet underviser DLO medlemmer i nyeste forskning

Fredag d. 1. marts 2019

Tre relevante formiddage, hvor EVAlueringsinstituttet formidler
forskning særligt udvalgt til DLOs medlemmer


Kvalitet i dagtilbud:
EVA præsenterer en helhedsorienteret forståelse af kvalitet i dagtilbud med afsæt i forskningsopsamlingen Kvalitet i dagtilbud. Salonen byder på oplæg og dialog om, hvordan vi kan udvikle og styrke dagtilbudsområdet ved at arbejde helhedsorienteret med kvalitet og hvordan bringer vi viden i spil i den enkelte daginstitution.

  • 4. marts i København flyttes til ny dato - kontakt os
  • 19. marts i Odense
  • 9. april i Esbjerg

Tilmelding her

Børneperspektiver- give nye overraskende indsigter:

Hvordan kan vi finde frem til, hvad barnets perspektiv er? Og hvad betyde det for pædagogikken og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, at vi tage afsæt i børneperspektivet? EVA byder på oplæg og dialog om hvordan man bedst muligt inddrager barnet perspektiv i hverdagen, og der introduceres en app, udviklet af EVA, som kan anvendes til – sammen med børnene- at indsamle og analysere børnenes perspektiver

  • 7. maj i København
  • 16. maj i Odense
  • 27. maj i Esbjerg

Tilmelding her


Ledelse af dagtilbud- udvikling af det pædagogiske læringsmiljø:

I denne salon sætter EVA fokus på de ledelsesmæssige krav og understøtter arbejdet med den pædagogiske læreplan og drøftelserne på tværs af de deltagende dagtilbud.

  • 3. juni i København
  • 12. juni i Odense
  • 19. juni i Esbjerg

Tilmelding her

 

Kvalitetssalonerne er kl. 0930-13. Særlig pris for DLO medlemmer: 3500,- pr. person for tre saloner,/1170,- pr. person for en enkelt salon.

 

NB: Tre deltagere kan deles om en salon, hvis dette passer bedst, og ligeledes er det muligt at sende forskellige deltagere til forskellige saloner. 

 

Oprettes  ved minimum 25 deltagere.

%MCEPASTEBIN%