Nyt fra DLO - Indstil Årets Dagtilbud 2019

Mandag d. 8. april 2019

Kender du en særlig institution? En institution som udfører et arbejde af så høj kvalitet, at andre skal kende den? Så indstil den til Årets Dagtilbud 2019. 

 

Årets Dagtilbud er en pris, der hylder den pædagogiske indsats og kvalitet i landets dagplejer, vuggestuer og børnehaver. Den uddeles hvert år af Børne- og Socialministeriet sammen med FOA, BUPL og KL.

 

Kriterier for tildeling
Prisen tildeles et dagtilbud i Danmark, der udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet, og hvor de pædagogiske vurderinger og den pædagogiske intention træder tydeligt frem i den daglige praksis. Den daglige praksis skal samtidig være solidt funderet i den styrkede pædagogiske læreplan og være gennemsyret af det pædagogiske grundlag.

 

Alle kan indstille en institution, som de synes fortjener at få prisen. Fristen for indstilling er 2. juni.

 

Prisen overrækkes af børne- og socialministeren i november 2019.

 

Læs mere om prisen og indstil den institution, du synes er Årets Dagtilbud på Socialstyrelsens hjemmeside.