Nyt fra DLO - Flere private dagtilbud skyldes utilfredshed med den kommunale overstyring

Mandag d. 8. april 2019

Flere medier skriver om, at der er kommet langt flere private dagtilbud i Danmark de seneste år. DLO bekræfter udviklingen, der dels skyldes  stort engagement hos de mange ildsjæle, der lægger kræfter i ledelsen af deres børns dagtilbud, og dels skyldes en reaktion blandt de selvejende dagtilbud, der enten får nok af den kommunale forvaltnings detail-styring eller som får opsagt driftsoverenskomsten som led i kommunale sammenlægninger i stordrifts-dagtilbud.  

 

Se DLOs pressemeddelelse her 

 

Tidsskriftet Mandag Morgen beskriver udviklingen og giver indtryk af, at mange private dagtilbud kan trække overskud ud af driften. I virkeligheden er langt de fleste børnehaver og vuggestuer, der er godkendt som 'private leverandører af dagtilbud' efter dagtilbudsloven, faktisk selvejende institutioner. Selveje er en fondslignende konstruktion, hvor forældre og andre ildsjæle i fællesskab varetager bestyrelsesarbejdet og leder institutionen, og hvor et eventuelt overskud ville indgå i driften.

 

Herudover beskriver artiklerne i Mandag Morgen udviklingen med flere private daginstitutioner som ny, og tager udgangspunkt i dagtilbud som en kommunal opgave. Historisk har daginstitutioner dog oprindeligt været udviklet af private initiativtagere, og fx i mindre byer hvor kommunerne ikke ønsker at drive dagtilbud, er den frivillige, private eller selvejende driftsform eneste mulige. 

 

Forældretilfredsheden i de selvejende dagtilbud godkendt som private leverandører er typisk markant højere end i de kommunale dagtilbud. Hvorfor har sekretariatschef i DLO Tanja Krabbe et bud på:

 

"Typisk er forældrene meget glade for at de har mulighed for at engagere sig i ledelsen i deres barns institution. Det giver mere sammenhæng i børnenes hverdag. Og så er det godt, at beslutninger af betydning for hverdagen tages tæt på hverdagen" siger sekretariatschef i DLO, Tanja Krabbe.

 

Hun peger også på, at institutionernes størrelse kan have en betydning: 

 

"De private og selvejende institutioner er typisk mindre enheder, hvor børn og voksne kender hinanden. Det nærvær er godt for børnene, og det har også betydning for de voksnes trivsel", siger hun.