Nyt fra DLO - 760 millioner kr. til udsatte børn

Torsdag d. 9. maj 2019

Kan du få tilskud til flere medarbejdere?

 

I finansloven 2019-2022 blev der afsat 760 millioner kroner til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn fra udsatte og sårbare familier. Det er en del af Regeringens ”1000 dages program”.

 

Ansøgningen kan ikke sendes endnu, men nu kan du vurdere, OM din institution kan være med i ansøgerfeltet til puljemidlerne. De væsentligste kriterier er:

  • Selve tildelingen af midler til de konkrete institutioner i kommunerne sker på baggrund af fripladskriteriet. Institutioner lever op til kriteriet for tildeling af midler, hvis man har mindst 25 procent 0-2-årige børn, der får mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud.
  • Der tildeles samme beløb per barn som ved udmøntningen af puljen til flere pædagoger fra Dagtilbudsaftalen. 
  • Institutioner i kommuner med mange udsatte borgere vil stå først i køen til at modtage midler.

For selvejende og private daginstitutioner er det vigtigt at være opmærksom på, at kommunen er forpligtet til at ansøge på institutionens vegne.

 

I udkast til bekendtgørelse om flere pædagoger §7, stk. 1 er angivet, at ansøgende kommuner skal 1) gøre selvejende institutioner, privatinstitutioner, puljeordninger og udliciterede institutioner, der lever op til ansøgningspuljens krav, opmærksom på dette og 2) ansøge på vegne af de institutioner, der tilkendegiver accept af evt. deltagelse.

 

Hold øje her på DLOs hjemmeside, hvor vi informerer nærmere, når puljen bliver endelig udmeldt. Læs evt. også mere på Socialministeriets hjemmeside samt på Socialstyrelsens tilskudsportal.