Nyt fra DLO - VALGKAMP: stil de rigtige spørgsmål til politikerne og stem for bedre daginstitutioner

Mandag d. 3. juni 2019

DLO anbefaler, at politikerne i valgkampen og i regeringsdannelsen forholder sig til disse spørgsmål: 

 

Her er væsentlige spørgsmål, som DLO anbefaler at stille politikerne ved lokale valgmøder: 

 

  • Hvordan vil du sikre flere voksne pr. barn i vuggestuer og børnehaver? 
  • Hvordan vil du sikre, at der er ressourcer til nærværende ledelse på hver eneste stue?
  • Hvordan vil du sikre mere nærvær til det enkelte barn ved at kommunerne mindsker bureaukrati og overstyring
  • Vil du arbejde for, at tilsynet med daginstitutionerne bliver uafhængigt fra den kommunale forvaltning, så kommunerne ikke både skal være dem der giver tilskud og dem der fører tilsyn?
  • Vil du arbejde for, at tilsynet med daginstitutionerne har rammer for tillidsfuld dialog, respekt for den situationsbestemte faglighed, støtte til opfølgning og krav om hurtig genopretning hvor det er påkrævet?
  • Vil du sikre, at forældre og ildsjæle også fremover kan drive daginstitutioner uden kommunal detaljestyring, ved at bevare muligheden for at drive daginstitution som selvejende, eller som privat leverandør af dagtilbud?
  • Vil du kræve at kommunerne samarbejder bedre med de selvejende og private dagtilbud, så vi sikrer lige muligheder for alle børn, fx i forhold til støtte ved særlig behov og ved overgange til skole?