Nyt fra DLO - Børns Vilkårs undersøgelse giver en stemme til børns oplevelse af voksenkontakt i daginstitutionen

Onsdag d. 18. september 2019

 

Børns tryghed øges med små nærmiljøer og gennemgående voksne der trives 

 

 

 

Børn får ikke nok kram og omsorg i daginstitutionerne, viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår. Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO, roser Børns Vilkår for at give børnene en stemme og for at vise, hvordan dagens daginstitutioner opleves i børneperspektiv. 

 

 

 

Børns Vilkårs undersøgelse fokuserer på en central del af børns trivsel, nemlig deres oplevelse af deres kontakt med de voksne i daginstitutionerne:

 

 

 

“I DLO tilslutter vi os de anbefalinger, Børns Vilkår kommer med i rapporten. Det burde være en selvfølge, at børn skal opleve tryghed i daginstitutionerne og at de voksne er til rådighed for trøst. Børn tilbringer størstedelen af deres vågne timer i daginstitutionerne, så det er på tide at prioritere rammerne for børnenes hverdag langt højere”, siger Sekretariatschef i DLO, Tanja Krabbe og tilføjer: ”Bedre normeringer er en afgørende forudsætning for at sådanne målsætninger kan lykkes”.

 

 

 

I forhold til rapportens fokus på at for mange børn får skæld ud, peger Tanja Krabbe på, at et arbejde med anerkendende kommunikation naturligt vil være en del af alle daginstitutioners implementering af de nye regler om institutionernes læreplaner i dagtilbudsloven. Tanja Krabbe fremhæver, at målet også hænger godt sammen med et uddannelsesmæssigt løft af medhjælpere, som Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ønsker.

 

 

 

DLO anbefaler, at daginstitutionerne indrettes, så børn oplever mindre grupper, der er overskuelige i børneperspektiv. “Det handler ikke kun om nok voksne eller om veluddannede voksne. Børns tryghed handler også om en overskuelige hverdag med genkendelige voksne, altså at der ikke er stor udskiftning i medarbejdergruppen. Og så er medarbejdernes trivsel helt afgørende for en rar stemning i børnehøjde”, tilføjer Tanja Krabbe. 

 

 

 

DLO anbefaler, at daginstitutionerne drives med størst muligt råderum for den lokale ledelse. “Når den enkelte daginstitutionsleder får lov at sætte rammerne uden for meget topstyring, giver det højere trivsel hos medarbejdere. Det ser vi fx i trivselsmålinger, der er højere i de private og selvejende daginstitutioner end i de kommunale”, siger Tanja Krabbe. Hun tilføjer “Når ledelsen i den enkelte enhed får mulighed for at planlægge og prioritere ud fra den aktuelle børnegruppe, skabes mest muligt overskud til kontakten til det enkelte barn”. 

 

 

 

Kontakt 

 

Sekretariatschef Tanja Krabbe tlf. 93399065/

 

Landsformand Peter Grevsen tlf. 40600464