Nyt fra DLO - Få hjælp hos DLO til at påvirke kommunens budget for 2020

Mandag d. 30. september 2019

DLOs medlemmer kan få sparring til at påvirke kommunalforhandlingerne til at prioritere dagtilbudsområdet, så der allokeres flere penge til området næste år - eller planlagte besparelser rulles tilbage. 

 

Her får du en skabelon til høringssvar eller henvendelse fra din daginstitution til politikerne i din kommune.

 

Hvis du vil påvirke de kommunale budgetforhandlinger så din institution og daginstitutionsområdet får bedre vilkår næste år, så kan du:

 

1. Få oplyst på kommunens hjemmeside eller hos forvaltningen, hvad tidsplanen er for udvalgets behandling af budgetforslag. Lige nu er økonomiudvalgene i gang med de afsluttende forhandlinger, så det haster med jeres henvendelse, men det er vigtigt at vide, hvornår økonomiudvalget og Børne- og udvalget (måske er navnet lidt anderledes, men det udvalg, der behandler spørgsmål på børneområdet) næste gang behandler budgetforslag. Så ved I, hvor lang tid I har til at skrive og få sparring til jeres henvendelse.

 

Forvaltningen skal oplyse helt overordnet, hvad der er på dagsordenen for udvalgenes møder, og hvornår møderne finder sted. Oplysningerne findes typisk på kommunens hjemmeside, men du kan bede om at få vejledning i, hvor du finder oplysningerne. 

 

2. Se på kommunens hjemmeside, hvilke kommunalpolitikere er medlem af Børne- og ungeudvalget. Du kan simpelthen google, eller du kan lede under 'om kommunen' og finde det udvalg, der behandler spørgsmål på børneområdet. Typisk står politikernes telefonnumre eller email adresser også på kommunens hjemmeside. 

 

3. Skriv til den eller de kommunalpolitikere, du sympatiserer med, eller som du tror sympatiserer med din sag. Skriv kort og start med at sige, hvad du ønsker (fx at der ikke spares næste år), skriv hvorfor (skriv konkrete eksempler på, hvordan besparelserne har ramt jeres institution) og skriv herefter, hvad færre besparelser/flere penge konkret vil give af forbedringer. Fokusér på effekten for børnene.

 

Herefter kan du komme med uddybende beregninger og argumenter, der underbygger din vurdering. 

 

4. Følg mailen op med en opringning, hvor du spørger politikeren, om de støtter din sag, hvad de vil gøre konkret for at kæmpe sagen, og om du kan hjælpe med flere argumenter/flere beregninger/ hvad politikeren har brug for. 

 

5. NB: Du kan altid skrive til DLO for konkret sparring og gennemlæsning af din henvendelse: dlo@dlo.dk