Nyt fra DLO - Seneste nyt om Corona

Torsdag d. 12. marts 2020

Her følger seneste information og anbefalinger fra DLO til vores private medlemsinstitutioner: 

 

Driftstilskud vil fortsat blive udbetalt. Pernille Rosenkrantz-Theil har overfor DLO klart sagt, at der ikke kommer ændringer i driftstilskud som følge af reduceret drift, og ministeren har lovet, at der kommer en klar udmelding om dette. 

 

Forældrebetaling skal fortsat ske. Nogle forældre har allerede været på banen og spurgt, om de kan få reduceret betaling når der er reduceret pasningsmulighed. Her skal forældrene huske på, at der foreligger en fuldstændig ekstraordinær situation, hvor daginstitutionerne stadig skal stå til rådighed for børn i nødvendigt omfang og i øvrigt fortsat løse en række opgaver og har en uforandret udgiftsside. Til de kommunale institutioner vil blive lavet en klar udmelding om forældrebetaling, som vil tage højde for, at private let skal kunne henvise til de kommunale regler og at det samme gælder for dem. 

 

Nødpasning kommer der mere klare retningslinjer ud for i morgen. Det er Regeringens holdning, at forældre med særlige beredskabsfunktioner skal kunne aflevere OG at forældre i private virksomheder kan aflevere, hvis de har nødtvunget behov for og ikke har alternativer til pasning. Det er Regeringens holdning, at produktionen stadig skal kunne køre, så Danmark ikke kommer ud i en økonomisk krise. Omvendt kan der være sociale situationer, hvor barnets tarv tilsiger aflevering, og her skal aflevering være muligt. Det er altså barnets tarv der gælder - ikke forældrenes. Mere herom fredag.

 

Medarbejdere i de private daginstitution bør så vidt muligt sendes hjem (smittebegrænsning gælder også for dem), men kan arbejde hjemmefra og skal selvsagt være til rådighed for arbejdsgiver (med mindre der pålægges eller aftales afspadsering/ferie). Kun de medarbejdere, der er nødvendige til nødpasning, bør være til stede i institutionerne. 

 

Rent juridisk har medarbejdernes pasningsmuligheder af egne børn ikke betydning, da det er medarbejdernes egen sag at sørge for dette, ligesom det er medarbejderens egen sag at sørge for forsvarlig transport til arbejdspladsen (fx at undgå offentlig transport). DLO anbefaler dog, at der i lyset af den helt ekstraordinære situation og de helbredsmæssige aspekter for alle i samfundet findes løsninger, som tager højde for medarbejdernes familie- og helbredssituation. 

 

Oplever private daginstitutioner gentagne problemer med varetagelse af nogle af de ovenstående problematikker, vil vi gerne høre om det, så vi kan gå i dialog med ministeren om eventuelle behov for flere retningslinjer på området. Som nævnt kommer der foreløbigt mere nyt i morgen vedrørende nødpasning.