Nyt fra DLO - Fra tirsdag påbydes alle daginstitutioner at lukke

Mandag d. 16. marts 2020
ALLE PRIVATE DAGINSTITUTIONER SKAL NU LOVMÆSSIGT HOLDE LUKKET - NØDPASNING SKAL STADIG EtableRES HVOR DER ER BEHOV
 
Fra tirsdag forventes en ny bekendtgørelse at træde i kraft. Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i den nyeste epidemilov og påbyder ALLE private institutioner at holde lukket for at begrænse smitte. Samtidig skal der fortsat etableres nødpasning efter de kriterier, som fremgår af ministerens brev til kommunerne udsendt tirsdag og konkretiseret af kommunalforvaltningen. 
 
DLO har siden i torsdags opfordret alle private daginstitutioner til at holde lukket og kun etablere nødpasning. Det skete på baggrund af statsministerens kraftige opfordring til lukning. Det nye er, at en bekendtgørelse fra formentlig på tirsdag vil gøre det direkte forbudt at holde åbent, bortset fra nødpasning. 
 
Tirsdag fremsættes endvidere lovforslag om, at Børne- og Undervisningsministeriet af hensyn til smittebekæmpelse i den aktuelle Corona-krise kan lave regler, som fraviger dagtilbudsloven. Loven om at dagtilbudsloven kan fraviges ventes at træde i kraft kort efter tirsdag, altså i løbet af den kommende uge. 
 
Hvis der kommer fravigelser af dagtilbudsloven, vil det blive annonceret her på siden. Alle daginstitutioner opfordres også til fortsat at holde sig orienteret om seneste nyt fra Sundhedsstyrelsen og den kommunale dagtilbudsforvaltning. Husk at spørge Corona hotlinen 72 22 74 59 om lægefaglige spørgsmål, som fx hvordan man skal vurdere smitterisiko og hvilke forholdsregler I skal tage i konkrete mulige tilfælde af virus ramte: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/nyheder-og-meddelelser/nyhedsbreve/nyt-fra-regionen/nyt-2020-februar-corona-hotline/
 
Påbud om lukning af alle private daginstitutioner og regler om nødpasning kan findes her: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/mar/200315-bekendtgoerelse-om-lukning-af-dagtilbud-skoler-mv.pdf?la=da
 
Lovforslaget som fremsættes tirsdag og ventes vedtaget straks, hvorefter der kan fastsættes ændringer af dagtilbudsloven, kan findes her: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/mar/200315-lovudkast-covid-19-buvm.pdf?la=da