Nyt fra DLO - Lukkeperioden forlænges påsken med

Mandag d. 23. marts 2020

Lukkeperiodens varighed

I dag kl. 15 er det offentliggjort, at lukkeperioden forlænges til og med den 13. april 2020, altså påsken med. DLO har netop udsendt en mail til alle medlemmer med anbefalinger om ledelsesmæssig håndtering af fortsat lukning

 

Nødpasning

DLO har i dag forud for pressemødet haft møde med Børne- og Undervisningsministeriet. På baggrund af mødet har DLO rådgivet medlemmer om nødpasning i den kommende tid, som tager udgangspunkter i ministerens kriterier for nødpasning. Det vil altid være en ledelsesmæssig afgørelse, om kriterierne er opfyldt. DLO opfordrer samtidig til en opsøgende indsats overfor børn, hvor der af hensyn til barnets tarv er særlig grund for at tilbyde nødpasning. Alle forældre der er privatansatte og ikke har alternativ pasning, skal tilbydes nødpasning. Samt selvfølgelig forældre med job i nødberedskabet

 

Forældrebetaling

Flere daginstitutioner er bekymrede for fortsat forældrebetaling. DLO lår derfor fast, at der fortsat gælder de sædvanlige regler om forældrebetaling. Kommuner opkræver forældrebetaling, og det gør private daginstitutioner også. Er der forældre, der ikke vil betale deres del af daginstitutionspladsen, gælder helt normale regler for dårlige betalere; der må udsendes rykker og sagen i sidste ende overgives til inkasso. Endelig kan barnet som bekendt udmeldes.

 

Oppositionen har de sidste dage udtrykt holdninger om, at forældre skal kompenseres for forældrebetalingen ved fortsat lukning over længere tid. Der kan derfor komme forhandlinger herom efter påske. DLO har derfor gjort ministeren opmærksom på vigtigheden af at holde hånden under daginstitutionerne. DLO vil spille konstruktivt ind til de mulige forhandlinger med idéer til løsninger.

 

 

Afledte økonomiske konsekvenser af krisen

Flere daginstitutioner er opmærksomme på, at forældre ved en længere lukke-periode, og eventuelt presset af fyring eller dårlig økonomi, kan tænke sig at melde deres barn ud. DLO opfordrer til, at man på sædvanlig vis holder sig opmærksom til udsving i børnetal og tager fornødne forholdsregler.

 

Mulighed for at vise selvejende og private daginstitutioners samfundssind

I fredags udsendte KL og de faglige organisationer en fælles erklæring om, at personale i kommunale og selvejende institutioner kan udsendes til opgavevaretagelse på andre velfærdsområder, fx i ældreplejen. DLO opfordrer til, at også private institutioner melder ind til  kommunen, hvis man har ledigt personale, der kan indgå i nødberedskabet.