Nyt fra DLO - DLO og BUPL har indgået aftale om pålagt ferie i lukkeperioden

Mandag d. 30. marts 2020

DLO har netop indgået aftale med BUPL om at medlemmer på DLO overenskomst kan pålægge medarbejdere fem dages frihed i form af ferie eller afspadsering. For institutioner, der ikke er på overenskomst, gælder ferielovens almindelige bestemmelser.

 

Aftalen betyder, at medarbejdere, der ikke varetager opgaver med én dags varsel kan oplægges op til i alt fem dages afholdelse af feriedage, feriefridage eller afspadsering. DLO opfordrer til, dagene så vidt muligt holdes lige op til (eller lige efter) påske.

 

Med hensyn til ugerne efter påske kan op til 5 feriedage og/eller dage fra 6. ferieuge, der er planlagt til afholdelse i perioden 14. april – 30. april med tilsvarende forkortet varsel fremrykkes til afholdelse i perioden til og med den 13. april 2020. Arbejdsgiver skal erstatte et evt. økonomisk tab som følge af en sådan ændring, jf. Ferielovens § 15, stk. 3

 

De dage der nu varsles skal tage højde for, at feriedage, som den ansatte allerede har afholdt i perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 27. marts 2020, medregnes ved opgørelsen af de op til 5 dages frihed.

 

En enslydende aftale med FOA ventes endelig godkendt senest i morgen formiddag.

 

DLOs medlemmer har fået direkte orientering om aftalen i sin helhed.