Nyt fra DLO - Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om genåbning

Onsdag d. 8. april 2020

DLO gør alle dagtilbud opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal efterleves. DLO gør opmærksom på, at dagtilbud først skal åbnes når retningslinjerne er omsat til ny organisering både i forhold til hvordan de fysiske rammer bruges, organisering af medarbejdere og kommunikation til forældre om ændret åbningstid, ny praksis for aflevering og hentning mv. Børne- og undervisningsministeren har understreget forståelse for, at det ikke er alle dagtilbud, der kan åbne den 15. april.

 

DLO har stillet en række spørgsmål til myndighederne for at få afklaret de spørgsmål, der stadig er uklare med hensyn til genåbningen, både i forhold til vejledningen vedrørende afstand og pladsforhold, om værnemidler og test-adgang for medarbejderne samt om de forventede nødvendige merudgifter som følge af retningslinjerne. Vi har også spurgt til forventninger til udskudt implementeringsfrist for styrket læreplan samt ændrede rammer for tilsyn, nu da alle ressourcer samles om smittebegrænsning. 

 

Sundhedsstyrelsens vejledning fås her. DLOs medlemmer har i dag på mail fået DLOs anbefalinger og forslag til, hvordan retningslinjerne kan omsættes i praksis.

 

DLO er klar med rådgivning og oplysning igen fra tirsdag den 14. april 2020 kl. 9.