Nyt fra DLO - DLOs brev til Pernille Rosenkrantz-Theil om private daginstitutioner og normeringer

Mandag d. 25. maj 2020

DLO sendte den 25. maj et brev til Pernille Rosenkrantz-Theil omkring de kommende forhandlinger om minimumsnormeringer samt kritik af de private daginstitutioner.

 

I kan læse brevet her