Nyt fra DLO - Spændende konferencer om private og om socialt udsatte i efteråret

Onsdag d. 17. juni 2020

To privatkonferencer om brandvarme emner for private netop nu

Foråret 2020 har understreget behovet for at mødes og forholde os til tidens udfordringer i fællesskab. Da vi måtte aflyse de planlagte stormøder for private daginstitutioner i foråret, har vi besluttet at afholde 2 privatkonferencer, én i øst og én i vest.

 

Privatkonferencen i Jylland afholdes i Torvehallerne i Vejle den 3. september.

 

Privatkonferencen på Sjælland afholdes i Ringsted Kongrescenter 10. september.

 

Tilmeldingsfristen er Onsdag d. 5. august for begge arrangementer.

Begge dage er fra 8.30 til 15.30 og er inklusive fuld dagsforplejning. Medlemspris pr. deltager kr. 995,- Ikke-medlemmer kan deltage for 1.495,-

 

Download: DLOs Privatkonferencer 2020 (pdf - 468 kb)

 

*Bemærk, at dato og steder er flyttet i forhold til det oprindeligt udmeldte pga. Corona*

 

Fagkonference om udsatte børn + DLO Landsmøde

Som noget nyt i år inviterer DLO til spændende konference i sammenhæng med DLOs landsmøde, hvor alle daginstitutioner, som er medlem af DLO, inviteres til at deltage. Tilmelding til fagkonferencen og til landsmødet sker uafhængig af hinanden, men vi håber, at mange har lyst til at deltage i begge dele.

 

Fagkonferencen fokuserer med deltagelse af professor Charlotte Ringsmose på virkningsfuld pædagogik og forældresamarbejde i forhold til udsatte børn. Konference i Odense d. 13. november 2020 kl. 8.30 – 14.00. Efterfølgende afholdes DLOs Landsmøde samme sted frem til kl. 17.00.

 

Man kan tilmelde sig både fagkonference og landsmøde eller kun den ene del.  Tilmeldingsfristen for begge arrangementer er Torsdag d. 22. oktober.

 

Pris for fagkonferencen: kr. 845,- pr. person

Deltagelse i landsmødet er gratis.

 

Øvrige arrangementer

I forhold til de nye retningslinjer for afholdelse af kurser og konferencer, har det været nødvendigt at foretage ændringer i vores planlægning af en række arrangementer. Vores opslåede basisbestyrelseskurser og læreplansmoduler har ikke været mulige at gennemføre pga. Corona, men vi tilbyder i stedet at afholde kurserne som bestilling til den enkelte institution.

 

Den planlagte selvejerkonference bliver udskudt til 2021