Nyt fra DLO - Pressemeddelelse fra DLO om aftalen om minimumsnormeringer

Tirsdag d. 8. december 2020

Pressemeddelelse

Den politiske aftale om fremtidens dagtilbudsområde vækker glæde og bekymring på samme tid 

 

Det er en tidlig julegave for alle daginstitutioner i Danmark, at aftalen om minimumsnormeringer endelig er faldet på plads! Det er en stor glæde, at minimumsnormeringer fremover skal gælde for alle børn i alle typer af daginstitutioner. Det betyder, at private daginstitutioner skal have samme gennemsnitlige normering som kommunale daginstitutioner. Derfor må kommunerne også øge gennemsigtigheden, om hvordan normeringerne beregnes og udmøntes i egne rækker. Det har været vigtigt for DLO, at midlerne til øgede normeringer kommer alle børn til gode, ligesom vi ønskede os en model præget af størst mulig gennemsigtighed og lighed. Vi hilser derfor denne del af pakken fra regeringen og støttepartierne velkommen.

 

Vi er også glade for, at endnu et ønske fra DLO er blevet indfriet. Det kommunale tilsyn skal fremover sikres en øget uvildighed, og suppleres med et uafhængigt statsligt rejsehold forankret i STUK. Det har været vigtigt for DLO, at tilsynet fik en øget uafhængighed. Tilsynet skal fortsat tilse pædagogiske forhold og fysiske rammer, men skal også sikre at daginstitutionens midler alene går til daginstitutionens formål, og hænger derved sammen med de fremtidige rammer for de privatejede daginstitutioner.

 

Men aftalen giver ikke kun anledning til glæde. Det er også en aftale med store omkostninger for især de privatejede daginstitutioner.

 

Aftalen indeholder særlige bestemmelser om tilladte ejerformer. Daginstitutioner med en selvejende konstruktion og godkendelse som privat leverandør kan fortsætte uændret. Men for de eksisterende privatejede byder fremtiden kun på to mulige veje: omlægning til selveje, eller fortsat privateje, men med vedtægter og tilsyn der sikrer, at der ikke kan udtages profit. 

 

Det har været vigtigt for DLO at sikre sine medlemmer andre veje end blot et krav om ophør eller omlægning til selveje med meget kort varsel. Vi kommer derfor til at forhandle om regler for overgangsordninger, der bedst muligt tilgodeser den enkelte private ejer og iværksætter, som står over for store omvæltninger.

 

Men som konsekvens af den nye aftale vil der fremadrettet ikke kunne oprettes nye privatejede daginstitutioner. Det gør os bekymrede for daginstitutionsområdets sammensætning i fremtiden. Det er notorisk svært for selvejende iværksættere at finansiere nyetablering af daginstitutioner. Som resultat risikerer vi reelt med tiden et offentligt monopol, hvormed daginstitutionsområdet mister sin mangfoldighed og bredde. Det er et tab for både borgerne og daginstitutionsområdet helt generelt.

 

Som en del af aftalen vil medarbejdere i private daginstitutioner skulle lønnes på niveau med de kommunale overenskomster. For langt de fleste private dagtilbud er det i forvejen tilfældet, ligesom mange allerede er omfattede af gældende overenskomster mellem de private organisationer og de faglige forbund. DLO arbejder for, at dagplejeområdet samtidig udtages af beregningsgrundlaget for driftstilskuddene til de private daginstitutioner, for at sikre at daginstitutionerne faktisk har tilsvarende økonomiske grundlag som de kommunale.

 

I DLO er vi altså glade for flere af pakkerne under træet. Vi glæder os over, at minimumsnormeringer endelig gavner alle børn, uanset hvilken type institution de går i. Vi ser frem til, at det kommunale tilsyn fremover styrkes og sikres en højere grad af uafhængighed. Men en enkelt pakke måtte regeringen gerne have ladet blive i sækken: De indskrænkede muligheder for at starte nye private daginstitutioner; det er ikke til gavn for et mangfoldigt daginstitutionsudbud i Danmark.

 

Daginstitutionernes Lands-Organisation omfatter over 1000 selvejende og private samt kommunale daginstitutioner i Danmark. 

 

Formand Peter Grevsen

 

For mere information, kontakt

 

Konstitueret sekretariatschef Thinne Nielsen-Tjørnfelt 54558100

 

Download pressemeddelelsen som pdf