Nyt fra DLO - Corona. Nye retningslinjer med virkning fra 6. april 2021

Mandag d. 29. marts 2021

Der er kommet nye justerede retningslinjer for dagtilbudsområdet ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19. Læs alle retningslinjerne her. (pdf)

De væsentlige ændringer er:

 

  • Opfordring til at holde børn hjemme udgår.
  • En fast gruppe defineres nu med stuegruppen som afsæt.
  • Krav om de helt små grupper udgår.
  • Grupper af børn i forskellige private pasningsordninger kan igen mødes, men i begrænset omfang og under hensyntagen til de aktuelle lokale forhold - og i videst mulige omfang udendørs.
  • Aktiviteter planlægges udenfor, hvor det vurderes muligt og pædagogiske meningsfuldt.
  • Arrangementer ud over personalemøder anbefales fortsat udsat eller gennemført virtuelt.
  • Tilsyn kan dog gennemføres, hvor den tilsynsførende som udgangspunkt ligesom andre besøgende, skal bære mundbind eller visir.

 

Husk at der løbende følges op med uddybende spørgsmål & svar på https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud#9732cf2c62ab4613836d887dbd3ff625