Nyt fra DLO - Stop for profit på dagtilbudsområdet har mange tabere

Tirsdag d. 18. maj 2021

Private initiativtagere på nul-til seksårsområdet opererer ikke på et ”frit marked”. De er aktører på et højt reguleret område. Thinne Nielsen skriver i Altinget om, hvordan børnefamilier, lokalsamfund og kommuner rundt om i hele landet bliver tabere, hvis muligheden for at starte private tilbud begrænses, sådan som regeringen lægger op til.

https://www.altinget.dk/boern/artikel/et-stop-for-profit-paa-dagtilbudsomraadet-har-mange-tabere