Nyt fra DLO - DLO kritiserer stækkelsen af de små ikke-offentlige daginstitutioner

Tirsdag d. 12. oktober 2021

DLO ser med stor alvor på den nye aftale, der skal stække de ikke-offentlige daginstitutioner. 

 

Aftalen er alvorlig for privatejede daginstitutioner, der typisk er drevet af kvindelige iværksættere med stor gejst og ekspertise, og som har sat hele deres private økonomi som sikkerhed for at kunne oprette daginstitutionen. De daginstitutioner kan ikke længere blive oprettet og dermed er aftalen en reel trussel mod hele det ikke-offentlige dagtilbudsområde på sigt. Fremover bliver det nemlig meget svært for ildsjæle, foreninger og forældrekredse at oprette nye ikke-offentlige daginstitutioner.

 

Endelig er aftalen problematisk for selvejende daginstitutioner godkendt i privat drift, hvor man ønsker at oprette flere daginstitutioner inden for samme konstruktion og i egne bygninger.

 

Samtidig virker aftalen tæt på unødvendig, da der ikke findes reelle eksempler på at daginstitutioner tjener penge på børnene. Tværtimod skal de små ikke-offentlige børnehaver overholde samme regler, får samme tilskud og er underlagt samme tilsyn som de kommunale børnehaver. 

 

Baggrund: 

Regeringen og dens støttepartier (SF, EL, R) samt Alternativet indgik 11. oktober 2021 en delaftale om de fremtidige rammer for private daginstitutioner. De centrale punkter i aftalen er:

 

Nuværende selskabsejede private daginstitutioner, hvor der er en klar adskillelse mellem ejer og tilbuddets økonomi, skal fra 2025 ifølge vedtægten kun have formål i henhold til dagtilbudsloven. Der skal laves et revisorgodkendt regnskab som skal godkendes af kommunen, hvoraf det fremgår, at tilskud og forældrebetaling alene går til drift (inklusiv personlig honorering). Det vil være muligt at afdrage på lånefinansierede investeringer, der knytter sig til driften af institutionen, og der vil være mulighed for opsparing.  

 

Private daginstitutioner, der er selvejende i deres drift, skal fra 2025 alene have formål ifølge deres vedtægter i henhold til dagtilbudsloven. Personer, der udlejer ejendomme til institutionen, kan ikke være medlem af bestyrelsen af nyoprettede daginstitutioner.

 

Nuværende privatejede daginstitutioner, hvor der ikke er adskillelse mellem ejer og tilbuddets økonomi (fx enkeltmandsvirksomheder) skal fremover lave et revisorgodkendt regnskab som skal godkendes af kommunen, hvoraf det fremgår, at tilskud og forældrebetaling alene går til drift (inklusiv personlig honorering). Retten til at fortsætte denne type privatejede daginstitutioner er personlig, hvilket vil sige at en eventuel overdragelse skal ske til de nævnte selvejende eller selskabsejede konstruktioner.  

 

Private daginstitutioner fremover alene kan oprettes som selvejende, som selskaber (med klar adskillelse af ejer og tilbuddets økonomi), eller af en fri- eller privatskole. Der kommer også nye krav til eksisterende institutioner:

 

Den planlagte lovproces er, at der i februar 22 vil blive fremsat forslag til ændring af dagtilbudsloven, som forventes at træde i kraft 1. juni 22 og de nye krav skal gælde efter en overgangsperiode på tre år, dvs. fra 1. juni 25. 

 

 

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse ministeriets en nyhed om delaftalen