Nyt fra DLO - Ministerbrev om daginstitutioners lukning pga Corona

Onsdag d. 2. marts 2022

Børne- og Undervisningsministerens har skrevet til kommunerne om, hvornår daginstitutionerne må lukke som følge af Corona-sygemeldinger. Brevet svarer fuldstændig til den rådgivning, DLO har givet sine meldinger på baggrund af tidligere politiske meldinger og indeholder således ikke noget nyt.

 

DLO har vedvarende efterspurgt klarere vejledning fra Børne- og Undervisningsministeren efter at ministeren på et samråd i sidste måned klart sagde, at daginstitutionerne selvfølgelig ikke skal holdes åbent, hvis det ikke er pædagogisk forsvarligt. Vurderingen kommer på tale, når så mange af det kendte personale er sygemeldt med Corona, at børnene ikke møder kendte voksne eller institutionens kendte strukturer og kultur ikke kan opretholdes.