Nyt fra DLO - Pressemeddelelse fra DLO om kommunernes spareøvelser

Mandag d. 25. april 2022

PRESSEMEDDELELSE 

 

Regeringen giver flere penge til daginstitutionerne, men kommunerne tager pengene til andre områder

 

Mens regeringen og dens støttepartier sidste år og i år har postet flere penge ud til daginstitutionerne, indfører flere kommuner spareøvelser, der annullerer forsøget på at skabe bedre opvækstvilkår for børnene. Den mulighed har de også næste år, og det får betydning for kommunernes budgetter for 2023, der nu er i gang med at blive udarbejdet.

 

Pengene til daginstitutionerne er afsat som led i indsatsen for at skabe bedre normeringer frem til, at der fra 2024 skal være ”minimumsnormeringer”, altså mindst en voksen til tre vuggestuebørn eller mindst en voksen til seks børnehavebørn. Men da lovkravet om "minimumsnormeringer" først gælder fra 1. januar 2024, har kommunerne også næste år mulighed for at give pengene videre med den ene hånd og vedtage andre sparetiltag med den anden hånd:

 

- De børn, der er i vuggestuer og børnehaver lige nu, kommer mange steder ikke til at nyde godt af pengene til bedre normeringer. Simpelthen fordi kommunerne giver regeringens normeringsmidler ud med den ene hånd, mens de tager med den anden. Det er hårdt at bevidne, for bedre normeringer er en forudsætning for, at dygtige ledere kan sikre en forsvarlig pædagogisk kvalitet for børnene, siger Tanja Krabbe, der er sekretariatschef i Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO.

 

Tanja Krabbe peger på, at især de små børn er særligt udsatte netop i år og næste år, indtil minimumsnormeringsreglerne vedtages:

 

- Det har ellers været en tendens, at man i mange kommuner har sparet ved at rykke vuggestuebørnene tidligere op i børnehaven, hvor de er ‘billigere i drift’, fordi der skal færre voksne til at passe dem. Fra 1. januar 2024 kan man ikke længere rykke børnene tidligere op, uden at pengene følger med til en ordentlig bemanding. Men de børn, der går i vuggestue lige nu, har ikke den beskyttelse, siger Tanja Krabbe.

 

DLO kender til flere kommuner, hvor man allerede i år sparer på børnene, samtidig med at man har fået flere penge fra Christiansborg til netop at forbedre forholdene. Det gælder blandt andet Solrød, Holbæk og Nordfyns Kommune.

 

Baggrund

Først gik forældrene på gaden og både BUPL, FOA, og Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO, råbte vagt i gevær: Nu måtte lang tids udsultning af børnehaverne og vuggestuerne høre op. De små børn har brug for flere voksne omkring sig og til at støtte en pædagogisk udvikling og få helt basal omsorg. Ved finansloven for 2021 vedtog regeringen sammen med støttepartierne EL, SF, R og AL en række initiativer og afsatte et stort millionbeløb til at få flere voksne i børnehaver og vuggestuer. Der blev afsat 200 mio. kr. om året i 2021, 2022 og 2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. i 2025.

 

Læs om aftalen her og læs selve aftalen her.

 

 

Kontakt:

Tanja Krabbe, Sekretariatschef i DLO, 93399065

Eva Djurhuus, formand for DLO, 27525144